3
Október

výzva|Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja – VV 2017

Začiatok
03. okt. 2017 00.00 hod.
Koniec
04. dec. 2017 12.00 hod.
Miesto
celé Slovensko
Mesto
celé Slovensko, Slovenská republika, SR
Vedný odbor
Typ podujatia
Súťaž
Cieľová skupina
odborná verejnosť
Organizátor
Agentúra na podporu výskumu a vývoja, Mýtna 23, 811 07 Bratislava
Popis

Ministerka školstva Martina Lubyová vyhlásila novú všeobecnú výzvu APVV 03.10.2017
 
Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom číslo 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky podľa § 6 ods. 3 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov s označením VV 2017.
 
Dátum vyhlásenia výzvy: 3. 10. 2017
Dátum ukončenia výzvy: 4. 12. 2017

 

Viac informácií

Hore
Aurelium - centrum vedy
Publikácie Veda v CENTRE
Veda v Centre
Quark_2019
kúpa časopisov jún 2016
TAG Slovenská veda
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
V októberi 1962 prepukla kubánska raketová kríza.
Zistite viac