Osteoporóza – „tichý vykrádač kostí“

21. jún. 2018 • Lekárske vedy

Osteoporóza – „tichý vykrádač kostí“

Osteoporóza je systémové ochorenie, ktoré postihuje celý skelet. Charakterizuje ju úbytok kostnej hmoty a porucha mikroarchitektúry kostného tkaniva. Vyskytuje sa na niektorých častiach skeletu viac a na niektorých menej, následkom čoho je zvýšená fragilita kostí a náchylnosť k zlomeninám. Osteoporotická fraktúra je závažný celosvetový medicínsky a socioekonomický problém. Ročne vznikne viac ako 9 miliónov fraktúr. 

Nadmerný kostný obrat a remodelizácia vedú k osteoporóze. Kosť sa stále akoby nanovo obnovovala a nanovo odbúravala. Tým pádom dochádza k úbytku kostnej hmoty, narúša sa jej architektúra. 

Podľa epidemiologických údajov osteoporózou trpia podstatne viac ženy ako muži. Je to dané práve veľmi úzkym vzťahom medzi estrogénmi, teda ženskými pohlavnými hormónmi, a kostným odbúravaním. Estrogény patria medzi najdôležitejšie a najpotentnejšie faktory, ktoré znižujú kostné odbúravanie, dochádza k zvýšenému riziku lomivosti, k zlomeninám. V menopauze hormóny klesajú. 

Zmeny kostnej remodelácie podmienené vekom

Každá tretia žena a každý piaty muž vo veku nad 50 rokov utrpí osteoporotickú fraktúru. Slovensko má rizikovú populáciu, nakoľko 1 730 000 ľudí je starších ako 50 rokov.

Osteoporóza má viacero typov. Hovoríme o primárnej, sekundárnej, idiopatickej  a idiopatickej juvenilnej osteoporóze. Primárna osteoporóza sa v minulosti delila na postmenopauzálnu (1. typ, rýchloobratová) a senilnú (2. typ, nízkoobratová).

Následkami osteoporózy sú: akútna a chronická bolesť, potiaže s dýchaním, problémy so zažívaním, depresia. Je potrebná dlhotrvajúca opatrovateľská starostlivosť, vznikajú chirurgické komplikácie, zvyšuje sa úmrtnosť. Najzávažnejšie dôsledky a dopady osteoporózy má zlomenina bedra.

Rok po osteoporotickej zlomenine

V priebehu roka po zlomenine zomrie 20 až 25 % pacientov. V Európskej únii (EÚ) bolo 42 000 úmrtí v roku 2010 v dôsledku fraktúry.

Náklady na osteoporózu v EÚ sa odhadujú na 37 miliárd EUR. Priame náklady na liečbu fraktúry sú 66 %, na dlhodobú starostlivosť po fraktúre 29 % a na prevenciu 5 %. Hlavným problémom je, že iba 5 % z celkových nákladov sa vynakladá na prevenciu. Najviac výdavkov ide na fraktúry bedra – 54 %.

Náklady na osteoporózu v SR sú 107 miliónov EUR ročne, čo predstavuje 3,6 % celkových nákladov na zdravotníctvo.

Osteoporóza nie je len chorobou žien. Jedna z troch osteoporotických fraktúr sa vyskytne u mužov. Muži majú nižšie riziko výskytu osteoporotickej zlomeniny ako ženy, ale vyššie riziko rekurentnej zlomeniny a vyššiu úmrtnosť po zlomenine. Zhruba 50 – 60 % mužov má sekundárnu osteoporózu (u žien to je 20 – 30 %).

Hlavné príčiny osteoporózy u mužov. K fragilite kostí u mužov prispievajú tri kľúčové faktory, a to zmeny v hladinách pohlavných (steroidných) hormónov; genetické faktory; ochorenia spôsobujúce sekundárnu osteoporózu.

Prof. Juraj Payer, PhD., bol hosťom vedeckej kaviarne Veda v CENTRE

Prof. Juraj Payer, PhD., bol hosťom vedeckej kaviarne Veda v CENTRE

Slnko – zdroj vitamínu D. Pobyt na slnku približne dvakrát do týždňa v trvaní 15 až 30 minút s odhalenou tvárou, rukami, chrbtom, ramenami. Expozícia na slnku sa odporúča medzi 10.00 až 15.00 hod. počas jarných a jesenných mesiacov, a to bez opaľovacích krémov. Opaľovací krém s ochranným faktorom 8 už znižuje syntézu vitamínu D o 95 %. Takéto krátke opaľovanie sa nepovažuje za rizikové pre starnutie kože ani pre vznik nádorových ochorení kože. Dlhší pobyt na slnku je z hľadiska tvorby vitamínu D zbytočný, pretože nadbytočné množstvo vitamínu D vytvoreného v pokožke okamžite podlieha degradácii.

Osteoporóza na Slovensku je napriek mimoriadne priaznivým okolnostiam (adekvátnou dostupnosťou denzitometrie, dostupnosťou všetkých moderných terapeutických modalít s adekvátnou spoluúčasťou úhrady zdravotnými poisťovňami, aktuálnosťou diagnostických a terapeutických odporúčaní) stále poddiagnostikovaná a podliečená.

Tému Osteoporóza – „tichý vykrádač kostí“ prezentoval prof. Juraj Payer vo vedeckej kaviarni Veda v CENTRE dňa 26. apríla 2018 v Centre vedecko-technických informácií SR v Bratislave. Organizátorom podujatia je Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. 

Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCPProf. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, je uznávaný lekár a odborník na osteoporózu, prednosta V. internej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice v Bratislave, prodekan LF UK v Bratislave a hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre odbor vnútorné lekárstvo a odbor endokrinológia. Vo svojej vedecko-výskumnej práci sa zameriava najmä na metabolické ochorenia kostí a ich vzťah k endokrinným ochoreniam. Za svoju prácu získal viaceré ocenenia. Je autor a spoluautor viac ako 650 publikácií v zahraničnej a domácej tlači a 16-tich kníh. Je tiež autorom a editorom prvej slovenskej monografie o osteoporóze.

Prof. Payer je prvý viceprezident Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS), predseda Kategorizačnej komisie pre endokrinológiu MZ SR, člen prezídia SLS, prezident Slovenskej spoločnosti pre osteoporózu a metabolické ochorenia kostí SLS, viceprezident Slovenskej endokrinologickej spoločnosti SLS, viceprezident Slovenskej internistickej spoločnosti SLS, člen výboru Spoločnosti pre menopauzu a andropauzu, člen panelu expertov EÚ pre problematiku osteoporózy pri Európskom parlamente, člen Americkej osteologickej spoločnosti, člen Americkej endokrinologickej spoločnosti, člen Európskej endokrinologickej spoločnosti.

 

 

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: NCP VaT pri CVTI SR

Obrázky: z prezentácie prof. MUDr. Juraja Payera, PhD.

Súvisiace:

Hore
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
TVT 2018 články
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Rod baktérií Cronobacter má meno podľa gréckeho titána Krona, kt. prehĺtal svoje novonarodené deti.
Zistite viac