Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Limbová 12

10 januára, 2024