Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná 9

1 júna, 2020