FTVŠ UK, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, Bratislava

5 januára, 2016