Lekárska fakulta UPJŠ, Trieda SNP 1, Košice

6 februára, 2023