Farmaceutická fakulta UK v Bratislave, Ulica odbojárov 10

18 januára, 2023