Arborétum Borová hora TU vo Zvolene

10 mája, 2023