Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Začiatok kampane EÚ: RaiseYourPencil

VEDA NA DOSAH

Ilustračný obrázok (Zdroj: EK https://ec.europa.eu/echo/resources-campaigns/campaigns/raiseyourpencil_en)

S cieľom upozorniť na potrebu zaručiť prístup k vzdelávaniu pre všetky dievčatá a chlapcov v oblastiach postihnutých krízou na celom svete bola v máji spustená kampaň #RaiseYourPencil (Zdvihnite ceruzku). Má povzbudiť mladých Európanov k tomu, aby vyjadrili solidaritu so svojimi rovesníkmi po celom svete, ktorí nemôžu pre núdzové situácie chodiť do školy.

Kampaň bude prebiehať do septembra 2019 a bude teda zahŕňať obdobie, keď žiaci a študenti v európskych krajinách ukončia školský rok, aj keď sa po letných prázdninách vrátia do školy. S pomocou ceruziek, univerzálneho symbolu pre školu a učenie sa, Komisia vyzýva všetkých ľudí, aby v sociálnych médiách symbolicky dvihli ceruzku a podporili aktivitu škola pre všetkých.

Európska komisia oznámila, že v roku 2019 poskytne na projekty v oblasti vzdelávania v núdzových situáciách doteraz najvyššiu sumu – až 164 miliónov eur. Zároveň za účasti medzinárodných a belgických známych osobností, ako aj približne 400 študentov spustila kampaň v sociálnych médiách. Jej cieľom je zvýšiť povedomie a solidaritu medzi mladými Európanmi.

Eurokomisár pre humanitárnu pomoc a krízové riadenie Christos Stylianides v tejto súvislosti uviedol: „Vzdelávanie v núdzových situáciách je pre Európsku úniu absolútnou prioritou. Podpora, ktorú poskytujeme, sa od roku 2015 zvýšila z 1 % európskeho rozpočtu na humanitárnu pomoc až na tohtoročných 10 %. Európska únia ide príkladom. Na vzdelávanie v núdzových situáciách prispieva najviac zo všetkých krajín sveta. Pomáhame zabezpečiť, aby mali všetky deti vždy a všade prístup k škole – je to naša konkrétna investícia v záujme mieru. Od vzdelávania sa odvíja všetko ostatné. Najmä v prípade humanitárnych kríz slúži vzdelávanie ako ochranný štít proti násiliu, sexuálnemu vykorisťovaniu či radikalizácii. Dáva deťom pocit bezpečia a poskytuje im vyhliadky na svetlejšiu budúcnosť.

Odvtedy, ako Európska únia zvýšila podporu pre deti zasiahnuté humanitárnymi krízami, získalo vďaka jej finančnej podpore (v rokoch 2015 – 2018) lepší prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a odbornej príprave viac ako 6,5 milióna dievčat, chlapcov a učiteľov v 55 krajinách postihnutých takýmito krízami.

EU humanitarian funding for education in emergencies

   Zdroj: https://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/education-emergencies_en


Podujatie #School4All (Škola pre všetkých)

Komisár Christos Stylianides oznámil poskytnutie ďalších financií na podujatí #School4All, ktoré sa konalo v Bruseli. Toto podujatie na vysokej úrovni bolo venované vzdelávaniu v núdzových situáciách. Zúčastnilo sa na ňom viac ako 400 študentov stredných škôl, učiteľov, tvorcov politík a humanitárnych pracovníkov. Medzi účastníkmi bol aj nositeľ Nobelovej ceny za mier Denis Mukwege a belgické speváčky Axelle Redová a Typh Barrowová.

Takmer 75 miliónov detí na celom svete má dnes v dôsledku konfliktov alebo prírodných katastrof len obmedzený prístup k škole alebo do školy vôbec nechodí. Vzdelanie však nie je len základným ľudským právom, ale aj základnou potrebou detí v núdzových situáciách. Je nevyhnutným prostriedkom ochrany, tolerancie a nádeje, ktorý deťom umožňuje uskutočňovať sny a vybudovať vlastnú budúcnosť.

EÚ v posledných rokoch neustále zvyšuje financovanie poskytované na vzdelávanie v núdzových situáciách. Od roku 2015, keď komisár Stylianides vyhlásil vzdelávanie v núdzových situáciách za jednu z priorít, sa podiel rozpočtu Európskej komisie na humanitárnu pomoc, ktorý sa vynakladá na vzdelávanie v núdzových situáciách, zvýšil z 1 % na 10 % (v roku 2019). Zatiaľ čo v roku 2015 Komisia vynaložila na vzdelávanie v núdzových situáciách takmer 13 miliónov EUR, do konca roka 2018 sa celkový objem týchto prostriedkov zvýšil na 290 miliónov EUR.

EÚ sa tak stala celosvetovým lídrom v oblasti vzdelávania v núdzových situáciách. Komisia poskytuje toto financovanie cez svojich humanitárnych partnerov, najmä mimovládne organizácie, agentúry OSN a medzinárodné organizácie, ktoré realizujú humanitárne projekty.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje:

Kampaň #RaiseYourPencil

Vzdelávanie v núdzových situáciách

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2452_sk.htm

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky