Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Ako konšpiračné teórie (de-) formujú dejiny

VEDA NA DOSAH

Nestihli ste prednášku etnologičky Zuzany Panczovej o konšpiračných teóriách? Pozrite si video.

V utorok 28. júna 2023 v rámci cyklu Vedecká cukráreň v Centre vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR) v Bratislave mala prednášku Mgr. Zuzana Panczová, PhD., ktorá pôsobí v Ústave etnológie a sociálnej antropológie SAV v Bratislave.

Mgr. Zuzana Panczová, PhD., je samostatnou vedeckou pracovníčkou Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV v Bratislave. Vyštudovala etnológiu a históriu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ako doktorandka sa zúčastnila na stáži na Georg-August-Universität v nemeckom Göttingene. Venuje sa predovšetkým naratívnej kultúre v oblasti fám, súčasných povestí a konšpiračných teórií, ktorá sa  priamo týka najmä vzťahu naratívov voči skupinovým identitám a ideológiám. Je autorkou vedeckých i populárnych publikácií a členkou medzinárodných spoločností a expertných sietí zameraných na výskum súčasných povestí a konšpiračných teórií.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky