Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

V našom on-line priestore vzniká veľký portál pre migrantov

Monika Tináková

informovanie o projekte

Slovensko je dôležitou súčasťou veľkého nadnárodného projektu Dunajský kompas. Naši etnológovia vytvárajú portál, ktorý je určený migrantom, ale aj štátnym inštitúciám a záujemcom o pobyt v inej, ako domovskej krajine. Dunajský kompas sa postupne zapĺňa informáciami, ktoré sú komplexné, štruktúrované, prehľadné, ľahko dostupné a najmä zhromaždené na jednom mieste.

„Pridanou hodnotou tohto projektu je to, že sa snaží vytvoriť nadnárodnú informačnú platformu, konkrétne je v projekte zapojených 8 krajín dunajského regiónu. Existujú totiž parciálne informačné portály, ktoré sú v jednotlivých krajinách, avšak tento projekt prináša komplexnosť a potrebné vzájomné prepojenie,“ povedala Tatiana Podolinská, riaditeľka Ústavu etnológie SAV.

Ide o krajiny horného regiónu Dunaja: Slovinsko, Rakúsko, Maďarsko, Nemecko, Chorvátsko, Srbsko, Česká republika a Bosna a Hercegovina. Vzájomne spolupracujú a vymieňajú si skúsenosti, legislatívu a pritom spolupracujú s vládnym sektorom či neziskovými organizáciami.

„Okrem výskumných inštitúcií, ktoré sa podieľajú na tomto projekte, je tu aj mimovládny sektor a tzv. asociovaní partneri, ktorí sú určení na to, aby tento portál prinavrátili do reality – do sociálnej reality, a teda do praxe. Ústav etnológie SAV je jedným z partnerov projektu a v iniciačnej fáze sme boli zodpovední práve za prípravu metodológie, tvorbu akoby masky toho Danube Compas, čiže naši experti stáli pri zrode tejto nadnárodnej platformy,“ dodala Tatiana Podolinská.

„Projekt bude zameraný aj na zvýšenie povedomia o nevyhnutnosti a dôležitosti zvyšovania informovanosti migrantov, ale aj rôznych iných skupín pracovníkov zo zahraničia a ľudí, ktorí sa snažia udomácniť v týchto krajinách. V tejto súvislosti budeme organizovať viaceré workshopy, kde budeme pozývať rôzne zainteresované inštitúcie. Ich úlohou bude vytvárať nadnárodný mechanizmus na to, aby sa tieto informácie dostali na to správne miesto,“ povedala Martina Bofulin z Inštitútu pre migráciu Slovinskej akadémie vied a umení.

Migranti si na vznikajúcej webovej stránke nájdu informácie o zdravotnej starostlivosti, benefitoch či nedostatkoch sociálneho systému, ale dozvedia sa napríklad aj to, na koho sa obrátiť v prípade diskriminácie na pracovisku.

„Tento projekt je síce primárne orientovaný na ekonomickú integráciu migrantov, ale treba povedať, že čiastočne pokrýva aj utečencov, ale to nie je dominantná stránka. Ide o legálnych migrantov, ktorí buď prichádzajú na územia týchto krajín študovať, alebo tu už žijú dlhšie. Majú rôzne problémy s informáciami, nevedia sa k nim na jednom konkrétnom mieste dopátrať, často musia obehávať množstvo inštitúcií, aby ďalej vedeli, podľa čoho sa treba riadiť. Portál im pomôže, ako sa zamestnať, ako získať povolenie na pobyt, alebo ako sa prihlásiť napríklad do večernej školy,“ povedal Boris Divínsky z Ústavu etnológie SAV, tematický expert v medzinárodnom projekte.  

informovanie o projekte

Prvým výstupom projektu bola konferencia „Information matters: towards positive pathways of migrants’ integration“, ktorá sa konala uplynulý týždeň v Bratislave. Zorganizoval ju Ústav etnológie SAV v spolupráci so Slovinským migračným inštitútom Slovinskej akadémie vied a umení a Inštitútom pre výskum práce a rodiny. Projekt Danube Region Information Platform for Economic Integration of Migrants (DRIM), ktorý je súčasťou projektovej schémy Európskej únie Interreg, financuje Dunajský transnárodný program vo výške 1,5 milióna eur.

 

Spracovala: Monika Hucáková pre portál Veda na dosah

Foto: SAV

Uverejnila: VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky