Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Pripomíname si Svetový deň vodiacich psov, našich štvornohých priateľov

Justína Mertušová

Vyhlásila ho Medzinárodná federácia škôl pre výcvik vodiacich psov (IGDF) a pripadá vždy na poslednú aprílovú stredu.

Vodiaci pes a jeho pán prechádzajú cez prechod. Zdroj: iStockphoto.com

Zdroj: iStockphoto.com

Vodiace psy robia pre svojich majiteľov naozaj mnoho. Nielenže im pomáhajú zvládať každodenné kroky, chránia ich navyše pred potenciálnym nebezpečenstvom, pomáhajú im s všestrannými úlohami a poskytujú hlbokú emocionálnu podporu ako nikto iný. Tréneri vodiacich psov pracujú tvrdo, aby pomohli týmto celoživotným štvornohým priateľom zdokonaliť ich zručnosti.

Od roku 1995 si každú poslednú stredu v apríli pripomíname v rámci Svetového dňa vodiacich psov ich prácu, empatiu a priateľstvo. Taktiež chceme ich trénerom vyjadriť uznanie za náročnú prácu.

História vodiacich psov

Vodiace psy pomáhali pravdepodobne ľuďom už od 79. roku nášho letopočtu. Na tento fakt upozorňujú maľby, ktoré sa našli vo vykopávkach v Pompejach v Taliansku. Sú na nich vyobrazené psy, ktoré sa používali na pomoc nevidomým. V starovekej Číne a stredovekej Európe neboli tiež výnimkou. Antropológovia a historici zaznamenali v rokoch 1700 a 1800 nárast zmienok o vodiacich psov, najmä v riekankách a príbehoch pre deti. Prvý systematický pokus o výcvik psov na pomoc nevidiacim sa však uskutočnil okolo roku 1780 v nemocnici Les Quinze-Vingts v Paríži.

Aj napriek ich pomerne častému využitiu sa až v polovici 19. storočia začali objavovať prvé právne predpisy uznávajúce vodiace psy. V roku 1838 britský parlament oslobodil licenčné poplatky za „pastierske psy a psy ako sprievodcov pre nevidiacich“. No a začiatkom 20. storočia sa začal organizovaný výcvik vodiacich psov pre nevidiacich. Na Slovensku vycvičili a odovzdali prvú vodiacu sučku s menom Borka v roku 1994.

Zrakovo postihnutý človek a jeho vodiaci pes. Zdroj: iStockphoto.com

Zrakovo postihnutý človek a jeho vodiaci pes. Zdroj: iStockphoto.com

Slovensko a vodiace psy

Na Slovensku pôsobí občianske združenie Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy, ktoré pomáha ľuďom so zdravotným postihnutím stať sa samostatnejšími vďaka pomoci psov so špeciálnym výcvikom.

Od roku 1995 vycvičili a odovzdali klientom už viac ako 120 vodiacich psov. Ako jediná organizácia na Slovensku získali akreditáciu od Medzinárodnej federácie škôl pre výcvik vodiacich psov (International Guide Dog Federation), čo zaručuje vysokú kvalitu ich práce. Pripravujú aj asistenčné psy pre ľudí s telesným postihnutím a psy pre ľudí so sluchovým postihnutím podľa požiadaviek klienta.

Na rolu vodiaceho psa majú najlepšie genetické predispozície labradorské retrievery. Samozrejme, platí pravidlo, že záleží od povahy a individuálnych schopností učiť sa. Úspešnosť v celosvetovom priemere je zhruba 40 – 50 percent. Dôležité je, aby pes nebol hlučný, a teda neprejavoval emócie štekaním, aby bol priateľský a ochotný rešpektovať pokyny svojho majiteľa. Tiež ho nesmú vyrušovať okolité zvuky, javy a správanie iných zvierat či ľudí.

Rôzne typy pomocných psov podľa typu postihnutia

  • Vodiaci pes zabezpečuje osobe so zrakovým postihnutím pomoc pri každodenných činnostiach, najmä pri samostatnom pohybe, podávaní predmetov a bezpečnom zvládnutí prekážok v priestore.
  • Asistenčný pes pomáha osobe s telesným postihnutím pri každodenných činnostiach, hlavne pri prinesení určitých predmetov, prezliekaní oblečenia, polohovaní, otváraní a zatváraní dverí a pri privolaní nevyhnutnej pomoci v prípade nebezpečenstva.
  • Signálny pes pomáha osobe so sluchovým postihnutím rozlišovať zvukové signály, ktorými sú predovšetkým signalizácia pri dverách, telefón, fax, plač dieťaťa, ľudské hlasy, budík, upozornenie v nebezpečenstve a volanie mena sluchovo postihnutého.

Zdroj: Vodiacepes, Daysoftheyear, Prolekare, BlogSME

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky