Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Kurzy 21. storočia od Edutime

VEDA NA DOSAH

projekt Edutime

Produkty od hračiek, cez kurzy až po letné tábory…, ktoré osobnosť dieťaťa rozvíjajú, sú edukatívne, dizajnovo zaujímavé, hravé, dieťa s nimi strávi čas. Tak popisujú tvorcovia svoj projekt Edutime, pričom sa snažia o spájanie hravosti s edukatívnosťou a dobrým dizajnom.

Projekt patrí medzi účastníkov programu Playpark, ktorí boli aktuálne vybraní do 2. tréningovej periódy. Edutime sa v rámci Playparku Bratislava zameriava na vývoj a predstavenie nových kurzov pre deti na prvom stupni. Kurzy spájajú cudzí jazyk, technické/počítačové zručnosti a podnikavé zručnosti/kritické myslenie/myslenie von z bubliny. „Cieľom projektu je doplniť zastaraný školský systém o prvky, ktoré v ňom chýbajú alebo sú slabo zastúpené, no zároveň potrebné pre 21. storočie. Vedieť prezentovať svoje myšlienky, využiť na to rôzne kanále, vedieť zaujať, vyjadrovať sa, ovládať cudzí jazyk, kriticky uvažovať,“ uvádza Filip Glatz, autor projektu. 

Myšlienka sa zrodila v hlave dvoch študentov, ktorí sami pociťovali v škole nedostatky v istých oblastiach vzdelávania, vytvárali rôzne workshopy pre mladších rovesníkov a z podobných skúseností. „Použime na vysvetlenie problému konkrétny príklad. Predstavme si dievčatko, druháčku Evičku. Tá je počas hodín prírodovedy väčšinu času pasívna, len počúva výklady učiteľa. Následne príde domov, kde ju čakajú hračky ako rôzne bábiky, poníky, väčšinou hračky, ktoré ju nerozvíjajú a plytvajú jej potenciálom i časom, vzhľadom k tomu, že v tomto veku sa deti veľmi rýchlo učia. A tu sa naskytá riešenie od Edutime – produkty, ktoré spájajú edukatívnosť, hravosť a dobrý dizajn. Produkty ktoré dopĺňajú zastaraný školský systém. Týmto produktom môžu byť hračky, tábory, kurzy… V rámci Playparku sa zameriavame na kurzy, ktoré, ako som už spomenul, majú dieťa pripraviť na 21. storočie,“ uvádza Filip Glatz.

Čo ich aktuálne čaká v rámci projektu? V prvom rade je potrebné dať dokopy ľudí, odborníkov z už spomínaných oblastí, hovorí tvorca projektu. „Počas júla, prvé dva týždne, testujeme náš prototyp, denný letný tábor, Tábor 21. storočia, ktorý sa uskutoční v Devínskej Novej Vsi. Postrehy z tábora následne využijeme pri formovaní konceptu kurzov. Hrubý náčrt už máme, teraz je potrebné vytvoriť presný flow hodín, navzájom na seba nadväzujúce ,´učebné osnovy´, jednotlivých úrovní kurzov a skĺbiť niečo hravé s edukatívnosťou. Čaká nás veľa roboty, no predbežný plán vyzerá tak, že všetky tieto prípravy pripravíme behom dvojmesačných školských prázdnin a následne v septembri privítame prvých účastníkov kurzov.“ Predstava je taká, vytvoriť koncept založený na aktívnej komunikácii rodiča, lektora a dieťaťa, čo bude možné i vďaka malým skupinám. „Kurz chceme čo najviac prispôsobovať záujmom samotného dieťaťa, z tohto dôvodu sa konkrétne témy preberané na hodinách budú meniť i behom roka. Nechceme, aby deti ešte aj po škole sedeli za lavicami, pokúsime sa ich rozhýbať, zaujať, využiť pritom moderné technológie a v neposlednom rade vzdelávať.“

Filip Glatz pokračuje, že kurzy nie sú s voľným vstupom, no veria, že deti budú získané zručnosti prenášať i na obyčajné hodiny v štátnych školách. A následne, čo to pochytia i ich rovesníci. „Tiež plánujeme od septembra organizovať približne raz štvrťročne workshopy s podobnými tematikami ako kurzy, akurát s tým rozdielom, že sa na nich budú môcť okrem rodičov a detí, účastníkov, zúčastňovať i široká verejnosť,“ dodal.

FACEBOOK projektu

*********************************************

Frekventanti 2. tréningovej periódy programu Playpark Bratislava získali miesto v coworkingovom priestore Univerzitného technologického inkubátora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (InQb).

Druhá tréningová perióda v tomto medzinárodnom programe trvá 6 mesiacov, zapojení tiež získavajú možnosť účasti na 7 praktických workshopoch podnikateľských zručností, networking v rámci medzinárodnej siete Playparkov v 7 krajinách EÚ, ďalej 5-dňový študijný pobyt v partnerskom Playparku v Krakove, ale aj mentoring a mnohé iné.

Playpark Bratislava je iniciatívou v rámci medzinárodného projektu CERIecon, ktorá podporuje študentov, absolventov vysokých škôl, budúcich podnikateľov a iných nepodnikateľov s inovatívnym podnikateľským nápadom.

Je to miesto pre zvyšovanie zručností budúcich podnikateľov v oblasti nových technológií, inovatívnych produktov, služieb, procesov či sociálnych inovácií na Slovensku, ako aj v ďalších 6 regiónoch EÚ – v Česku, Chorvátsku, Nemecku, Poľsku, Rakúsku a Taliansku.

O vstup do programu Playparku sa môžu uchádzať študenti stredných a vysokých škôl, absolventi vysokých škôl, budúci podnikatelia a iní nepodnikatelia s inovatívnym nápadom z oblasti ekonomických a sociálnych inovácií. Jednou z požiadaviek programu je zachovanie rovnakého pomeru ženských a mužských účastníkov programu.

Dvaja najúspešnejší účastníci dostanú možnosť prezentovať svoj podnikateľský nápad na medzinárodnom podujatí „Pitching finals“ v Benátkach v septembri 2018! Traja najúspešnejší účastníci získajú individuálne poradenstvo v rozsahu 10 hodín na účastníka v oblasti ďalšieho rozvoja podnikania od skúseného mentora podľa vlastného výberu.

 

Informácie poskytol: Filip Glatz 

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR   

Zdroj foto:

www.facebook.com/tabory.edutime

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky