Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Keď sa narodíš, máš žiť v rodine

VEDA NA DOSAH

V Banskej Bystrici sa  na odbornom seminári stretli odborníci a odborníčky z oblasti sociálnej práce, psychológie, zdravotníctva a iných pomáhajúcich profesií

Opustenie dieťaťa, prípadne jeho separácia od rodiča v útlom veku má podľa vedeckých výskumov i odborníkov a odborníčok z praxe negatívne dôsledky na vývin dieťaťa. Táto traumatická skúsenosť znižuje kvalitu života dieťaťa, jeho možnosti aj začlenenie do spoločnosti.

Ako uvádza doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD. z Katedry sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, na Slovensku existuje pomerne dobre vybudovaný systém starostlivosti o deti, ktoré túto traumu zažili. Systém prevencie v tejto oblasti má však podľa nej stále mnoho rezerv a nedostatkov. Preto sa dňa v októbri 2016 v Banskej Bystrici stretli odborníci a odborníčky z oblasti sociálnej práce, psychológie, zdravotníctva a iných pomáhajúcich profesií, spolu so študentmi a študentkami a laickou verejnosťou, aby spoločne diskutovali o tom, ako budovať služby pre podporu tehotných žien a rodičov s malými deťmi zo zraniteľných skupín a ako zmierňovať ranú traumu detí po opustení/separácii od rodiča.

V rámci 8. ročníka festivalu „9 dní o tom…“ sa Katedra sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici zapojila do odborného seminára zameraného na prevenciu odoberania a opúšťania najmenších detí. Seminár organizoval Centrum Návrat v Banskej Bystrici pri príležitosti 10. výročia služieb pre tehotnú ženu v riziku a v sociálnom ohrození na území mesta Banská Bystrica spolu s Komunitnou Nadáciou Zdravé mesto Banská Bystrica, pod záštitou primátora mesta Jána Noska.

Na prezentáciu hlavných myšlienok slúžilo aj množstvo pomôcok

Na seminári vystúpilo 12 hostí a hostiek z prostredia mimovládnych organizácií, samosprávy a detských domovov, ktorí prezentovali svoje príbehy a skúsenosti v prevencii odoberania a opúšťania detí. „Počas seminára zároveň spolu s účastníkmi a účastníčkami tvorili sieť pomoci, ktorá by v tejto oblasti mala fungovať. V závere seminára bol prezentovaný ako súčasť premiéry filmu jedinečný projekt Kufrík pre Kukulíka, ktorý vznikol na podporu zmierňovania traumy z opustenia dieťaťa priamo na pôde nemocnice v Banskej Bystrici,“ hovorí doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.

Prezentované príspevky a príbehy svedčia podľa nej o tom, že pomoc opusteným  deťom v prvých dňoch života nestojí na veľkých projektoch, ale na citlivosti a vnímavosti tých, ktorí sú v ich blízkosti. „Ochrana detí nie je a nemôže byť len v rukách štátnych inštitúcií a len v rukách tvorcov či „strážcov“ legislatívy. Ohrozené deti v súčasnosti potrebujú záujem úplne celej spoločnosti: prepojenú odbornú i laickú verejnosť, rôzne občianske iniciatívy a komunity a dobudovanie pomáhajúcich služieb pre zraniteľné skupiny rodín vo všetkých regiónoch.“

 

Spracovala: Slávka Habrmanová

Foto: www.pdf.umb.sk

Uverejnil: MZ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky