Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Budúcnosť práce bude vo veľkej miere závisieť od internetu

VEDA NA DOSAH

obálka publikácie: OECD Employment Outlook 2019: The Future of Work

Aktuálne vydanie správy OECD: Výhľad zamestnanosti z roku 2019 analyzuje, ako v kontexte digitalizácie, globalizácie a demografických zmien má tento meniaci sa svet hlboký vplyv na naše životy, na naše kultúry, na naše spoločnosti a prináša diskusie o politických dôsledkoch týchto zmien. Analyzuje, ako technológie, globalizácia, starnutie obyvateľstva a iné megatrendy ovplyvnia trh práce v krajinách OECD.

Výhľady zamestnanosti

Digitalizácia, globalizácia a starnutie prinášajú nové príležitosti, ale aj riziká na trhu práce. Ako každá revolúcia, aj táto transformácia zamestnanosti je nabitá príležitosťami. Mnohostranná spolupráca, regionálna integrácia a zložitá globálna vzájomná závislosť, ktorá sa vyvinula v posledných desaťročiach, znásobila príležitosti. Nové technológie a umelá inteligencia sú teraz tiež súčasťou nášho každodenného života. Viac a viac ľudí a zariadení sa pripája na internet, blockchain a ďalšie technológie sa v ekonomikách  spoločností využívajú čoraz častejšie. Budúcnosť práce bude vo veľkej miere závisieť od internetu.

Na jednej strane to rozširuje našu schopnosť, podporovať vyšší rast produktivity, lepšie služby, zlepšovanie pohody; umožňuje tiež vznik nových obchodných modelov a inovatívnych spôsobov práce, čím poskytuje väčšiu flexibilitu zamestnávateľom aj pracovníkom.

Sú tu však aj výzvy, najmä pokiaľ ide o prácu. Tomuto sa čoraz viac vystavujú stredne kvalifikované pracovné miesta. Ako sa v správe uvádza, odhaduje sa, že v dôsledku automatizácie by mohlo zmiznúť 14 % existujúcich pracovných miest v nasledujúcich 15 – 20 rokoch a ďalších 32 % sa pravdepodobne radikálne zmení, čo predstavuje takmer polovicu aktuálnych pracovných pozícií.


Infografika: Budúcnosť práce v číslach

Nie každý dokáže ťažiť z lepších pracovných miest, ktoré sa objavili a mnohí uviazli v neistej práci s nízkou mzdou a obmedzeným alebo žiadnym prístupom k sociálnej ochrane, celoživotnému vzdelávaniu a kolektívnemu vyjednávaniu.

Aké sú riešenia?

V správe sa analyzuje, ako možno mobilizovať kolektívne vyjednávanie a sociálny dialóg s cieľom riešiť vznikajúce výzvy na trhu práce, pričom sa zameriava na úlohu vlády, sociálnych partnerov a nových foriem kolektívnej organizácie.

Zároveň sa rieši aj úloha vzdelávania dospelých, s osobitným zameraním na najzraniteľnejšie skupiny.

Správa v konečnom dôsledku hodnotí aj výzvy v oblasti politík sociálnej ochrany, ktoré poskytujú dôkazy o medzerách v podpore, ktoré ovplyvňujú rôzne typy pracovníkov, a diskutuje o reformných smeroch na zachovanie a posilnenie kľúčovej stabilizačnej úlohy systémov sociálnej ochrany.

Výhľad zamestnanosti OECD 2019 poskytuje ročné hodnotenie kľúčového vývoja na trhu práce a perspektívy v členských krajinách OECD. Každé vydanie obsahuje aj perspektívy zamerané na konkrétne aspekty fungovania trhov práce a dôsledky pre politiku, s cieľom propagovať viac a lepšiu ponuku pracovných miest. Vydanie 2019 je venované budúcnosti práce. Kapitoly pokrývajú témy:  technológie, globalizácia, starnutie populácie a ďalšie megatrendy, ktoré menia trh práce krajín OECD.

Publikáciu si môžete pozrieť aj online tu.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: OECD Employment Outlook (správa z roku 2019)

OECD (2019), OECD Employment Outlook 2019: The Future of Work, OECD Publishing, Paris.
https://doi.org/10.1787/9ee00155-en

 

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky