Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Slávnostné otvorenie 16. ročníka Detskej Univerzity Komenského v Bratislave

Marta Bartošovičová

Slávnostné otvorenie 16. ročníka DUK v aule Univerzity Komenského v Bratislave

Univerzita Komenského v Bratislave v spolupráci s Divadlom Aréna otvorila v poradí už 16. ročník Detskej Univerzity Komenského (DUK). Slávnostná imatrikulácia sa uskutočnila dňa 4. júla 2018 o 11.00 hod. v aule UK v Bratislave. DUK sa stále teší veľkej obľube, o čom svedčí aj počet 345 prihlásených žiakov na denné štúdium vo veku od 9 do 14 rokov. 

Na pôde Univerzity Komenského študentov DUK privítal rektor prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., ktorý ich povzbudil k zvedavosti. Okrem iného povedal: „Albert Einstein hovoril, že je dôležité neprestať sa pýtať.“ Rektor ďalej uviedol: „Tešíme sa a sme hrdí, že k zdrojom vedomostí a informácií, akými sú v súčasnosti internet a sociálne siete ako Facebook, Instagram, Twitter alebo YouTube, sa na Slovensku pridala aj značka DUK.“

Rektor UK prof. Karol Mičieta a europoslanec Eduard Kukan

Rektor UK prof. Karol Mičieta a europoslanec Eduard Kukan

S príhovorom vystúpila aj štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Mgr. Oľga Nachtmannová, PhD. Účastníkom DUK povedala: „Vzdelanie je to jediné, čo vám nikto nevezme.“ Podľa jej názoru „pre mladého človeka je kontakt s osobnosťami verejného, vedeckého, spoločenského, kultúrneho a politického života viac ako potrebný, obzvlášť vtedy, keď spoločnosť prežíva krízu hodnôt z osobnostných vzorov.“

Mgr. Oľga Nachtmannová, PhDr., štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR

Mgr. Oľga Nachtmannová, PhDr., štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR 

Riaditeľ Divadla Aréna Mgr. art. Juraj Kukura pogratuloval malým študentom k dobrému rozhodnutiu zúčastniť sa na štúdiu v rámci Detskej univerzity Komenského, pretože v septembri budú v škole o krok vpred. Ďalej, okrem iného, povedal: „Keď spomíname toho Einsteina, tak môj syn, ktorý je na Oxforde, hovorí, že Einstein má pravdu len dovtedy, kým mu nedokážeme, že ju nemá.“

  Mgr. art. Juraj Kukura, riaditeľ Divadla Aréna

Mgr. art. Juraj Kukura, riaditeľ Divadla Aréna

„Keď vidím pred sebou vás, milí študenti DUK, ktorí ste sa z vlastného presvedčenia a na základe vlastnej vnútornej motivácie rozhodli stráviť čas prázdnin učením a poznávaním, nemám strach o budúcnosť našej krajiny, lebo tou ste vy. Verím, že z vás – aktívnych a poznania chtivých mladých ľudí – vyrastú zodpovední a angažovaní dospelí, ktorí budú prospešní pre celú našu spoločnosť,“ povedala na otvorení DUK podpredsedníčka Bratislavského samosprávneho kraja PhDr. Alžbeta Ožvaldová.

PhDr. Alžbeta Ožvaldová, Bratislavský samosprávny kraj

PhDr. Alžbeta Ožvaldová, Bratislavský samosprávny kraj

Po imatrikulácii nasledovala prvá prednáška z programu štúdia na Detskej Univerzite Komenského. Vystúpil s ňou poslanec Európskeho parlamentu JUDr. Eduard Kukan. V prednáške na tému: Prečo musíme chrániť myšlienku a odkaz 68. a 89. roku? okrem iného zdôraznil, že tzv. osmičkové roky – 1948, 1968 i 1989 – ovplyvnili vývoj v našej krajine na dlhší čas. Rok 1968 si spája so zvukom tankov a deti upokojil, že dnešné usporiadanie sveta zaručuje, že niečo podobné, ako v uvedenom roku, dnes nezažijeme. Rok 1989 mu znie ako zvuk štrngania kľúčmi, ktorý symbolizoval volanie po slobode.

V diskusii po prednáške deti zaujímalo, či by sa chcel europoslanec Eduard Kukan povoziť na tanku, ale aj to, ako by to dnes vyzeralo, keby nedošlo k politickým zmenám. Spýtali sa ho tiež na jeho prácu v diplomacii počas obdobia pred rokom 1989.

JUDr. Eduard Kukan, poslanec Európskeho parlamentu

JUDr. Eduard Kukan, poslanec Európskeho parlamentu

JUDr. Eduard Kukan, je poslanec Európskeho parlamentu (EP) a člen Európskej ľudovej strany. Prvýkrát bol zvolený do EP v roku 2009 a v súčasnosti vykonáva svoj druhý poslanecký mandát. Je členom výboru pre zahraničné veci, podvýboru pre bezpečnosť a obranu a predsedom delegácie pre vzťahy so Srbskom v Európskom parlamente. Je náhradným členom výboru pre zamestnanosť a sociálne veci. Vo svojom predchádzajúcom mandáte zastával päť rokov funkciu predsedu delegácie Európskeho parlamentu pre vzťahy s juhovýchodnou Európou a zároveň bol členom podvýboru pre ľudské práva.

V rokoch 1998 – 2006 bol JUDr. Eduard Kukan ministrom zahraničných vecí Slovenskej republiky, keď Slovensko rokovalo o pristúpení k Európskej únii a NATO. V r. 1999 – 2001 bol osobitným vyslancom Organizácie spojených národov na Balkáne. Väčšinu svojho života pôsobil v diplomacii, kde zastával rôzne diplomatické funkcie v službách Československa a neskôr Slovenska, ako napríklad v subsaharskej Afrike a v Spojených štátoch. Bol prvým veľvyslancom Slovenska v OSN. Má právnické vzdelanie z Karlovej univerzity v Prahe a postgraduálny titul z Moskovského štátneho inštitútu medzinárodných vzťahov (MGIMO).

V stredu 11. júla 2018 je na programe DUK prednáška na tému: Prečo máme na Slovensku toľko speváckych talentov?, s ktorou v Divadle Aréna v Bratislave vystúpi prof. Mgr. art. Eva Blahová, z Akadémie umení v Banskej Bystrici.

 

Redigovala a spracovala: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: Vladimír Kuric

Zdroje:

https://www.duk.sk/

https://uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/univerzita-komenskeho/article/deti-sa-uz-16-raz-budu-ucit-na-univerzite-komenskeho/

Zdroj foto:

Fotogaléria na Facebooku UK

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky