Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Rešpektovaná odborníčka na otázky vnímania Slovenskej republiky v Európskej únii doc. PhDr. Oľga Gyárfášová, PhD. bola ocenená rektorom UK

VEDA NA DOSAH

doc. PhDr. Oľga Gyárfášová, PhD.

Je rešpektovanou odborníčkou na otázky vnímania Slovenskej republiky v Európskej únii a spoluautorkou brandingu Slovenskej republiky. Významne prispieva k pochopeniu európskej agendy jednotlivcami na Slovensku. Podporuje záujem študentov o výskumy verejnej mienky a politickej participácie, rozvíja ich kritické myslenie, ale aj využívanie štatistických metód a informačných technológií pri sociologických prieskumoch.

Ide o doc. PhDr. Oľgu Gyárfášovú, PhD. z Ústavu európskych štúdií a medzinárodných vzťahov, Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave, ktorej pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva odovzdal rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. ďakovný list.

S. CIGÁŇOVÁ: Aká je vaša bezprostredná reakcia na zisk tohto ocenenia?

O. GYÁRFÁŠOVÁ: Najskôr prekvapenie, naozaj som to nečakala, mám toľko skvelých kolegýň a kolegov, potom vďačnosť, že teda som obstála v takej silnej konkurencii. Voľba padla na mňa, nuž a nevyhlo sa mi ani pomyslenie – čo si, preboha, oblečiem.

S. C.: Čím konkrétne sa na fakulte zaoberáte?

O. GYÁRFÁŠOVÁ: Učím, robím výskum, publikujem a od 2016 aj administrujem, lebo vediem Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov. Mám vyštudovanú sociológiu, doktorát a habilitáciu z politológie – takže mojimi kľúčovými aktivitami sú kurzy v prieniku týchto dvoch disciplín. 

S. C.: Čo považujete za najväčší úspech, ktorý sa vám počas kariéry podaril?

O. GYÁRFÁŠOVÁ: Ako vyučujúcu ma vždy nesmierne poteší pozitívna spätná väzba od študentov, znie to banálne, ale to je primárny zdroj mojej satisfakcie. Napr. Erazmus študent z Gruzínska mi nedávno napísal – „it was a pleasure to be your student“ alebo vám niekto povie, že si vás váži ako odborníčku – to sú tie malé veľké úspechy a radosti, ktoré iste poznajú všetci učitelia a učiteľky. Odborne som rada, že som prispela k tomu, aby Slovensko bolo na mape veľkých medzinárodných výskumov – konkrétne od roku 2004 som národnou koordinátorkou projektu European Elections Studies a tiež zastupujem Slovensko v globálnej sieti povolebných štúdií voličského správania. Žiaľ, takýto výskum sa nám zatiaľ podarilo realizovať len dvakrát – v 2010 a 2016. Na rozdiel od mnohých iných krajín, Slovensko zatiaľ nemá etablovanú výskumnú štruktúru na tzv. elektorálne štúdiá, vždy je to ad hoc a spojené so získavaním financií.

S. C.: Prečo ste si zvolili prácu pedagóga? Napĺňa vás?

O. GYÁRFÁŠOVÁ: Som v niečom netypická akademička. Do tohto prostredia som prišla až po viacerých rokoch práce výskumníčky v mimovládnom sektore (think tank Inštitút pre verejné otázky), predtým – v 90. rokoch minulého storočia som spolu s kolegami zakladala nezávislý výskum verejnej mienky aj ako podnikateľskú činnosť. Istý čas som dokonca robila novinárku, tiež som si vyskúšala projekty pre verejnú správu. Takúto horizontálnu mobilitu vidím ako prínosnú pre moje terajšie pôsobenie, keď môžem mnohé praktické skúsenosti spolu s teoretickými vedomosťami odovzdávať. Je iné, keď si pedagóg niečo načíta o tom, ako sa napríklad realizuje výskum verejnej mienky alebo povolebný exit-poll, a iné, keď sa na takýchto výskumoch opakovane podieľal. Študenti ocenia nielen teoretickú vedomosť, ale aj množstvo praktických poznatkov, pozorovaní, ktoré sa dajú získať iba, keď je človek „pri tom“.

S. C.: Aký je váš názor na súčasný proces vyučovania na VŠ?

O. GYÁRFÁŠOVÁ: To by bolo na dlhé rozprávanie a necítim sa dosť informovaná hovoriť všeobecne. Chýba väčší dôraz na rozvoj soft skills – mäkkých zručností, ktoré by mali byť neodmysliteľnou súčasťou všetkých kurzov. Práve kritické myslenie, schopnosť vedieť sa jasne, na základe argumentov vyjadrovať, vedieť svoje znalosti a názory aj presvedčivo a príťažlivo prezentovať – to sú dnes prierezové kvalifikácie, bez ktorých sa nepresadíte v žiadnej oblasti. Naše školstvo stále väzí v minulom storočí, kedy prioritou bolo kumulovať a memorovať vedomosti. Dnes ich máme na „jeden klik“ a tak treba učiť iné a inak.

S. C.: Čo by bolo dobré v rámci neho vylepšiť?

O. GYÁRFÁŠOVÁ: Zmodernizovať prístup k učeniu a klásť vyššie nároky na etické kritéria akademickej práce s možnosťou vyvodiť dôsledky pri ich narušení.

S. C.: Čo by ste odkázali študentom, ktorí majú reálny záujem o štúdium a chcú v ňom napredovať?

O. GYÁRFÁŠOVÁ: Aby študovali a napredovali, využili všetky možnosti, ktoré dnes univerzitné štúdium ponúka vrátane pobytov v zahraničí. A aby boli nároční na seba, svojich učiteľov a podmienky univerzít.

 

Rozhovor poskytla: doc. PhDr. Oľga Gyárfášová, PhD.

Zhovárala sa: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj foto:

https://fses.uniba.sk/pracoviska/ustavy/ustav-europskych-studii-a-medzinarodnych-vztahov/ludia-uesmv/olga-gyarfasova/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky