Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Ako zostať v emočnej pohode aj počas Vianoc?

VEDA NA DOSAH

Nestihli ste prednášku Branislava Uhreckého o tom, ako prežiť sviatky pokoja v pandemických časoch? Prinášame vám z nej video.

Branislav Uhrecký je výskumník Ústavu experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied SAV. V rámci vianočného špeciálu vedeckej kaviarne sa venoval tomu, ako si počas Vianoc zachovať pokoj a emočnú rovnováhu aj v týchto náročných časoch.

Túžba po individuálnom šťastí a spokojnosti patrí neodmysliteľne k znakom západnej kultúry. Okrem množstva populárnej motivačnej literatúry a laického diskurzu sa schopnosťou riadiť a usmerňovať naše emočné prežívanie už stihlo zaoberať nemalé množstvo psychologických štúdií.

V čom sa však líšia výsledky vedeckého skúmania emočnej regulácie od ľudových múdrostí a poučiek motivátorov? Do akej miery sme strojcami svojho šťastia a vieme usmerňovať naše emočné prežívanie? Akými rôznymi spôsobmi je to možné robiť? Ako prežiť Vianoce v pandemických časoch vo väčšej pohode?

Záznam z podujatia je dostupný na YouTube CVTI SR.

Mgr. Branislav Uhrecký, PhD., je vedeckovýskumný pracovník Ústavu experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied. Venoval sa pedagogickej činnosti na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave, kde absolvoval aj doktorandské štúdium. Bol súčasťou vedeckých grantov zameraných na výskum rozhodovania a netechnických zručností zdravotníckych záchranárov, ktoré sú skúmané aj v rámci súťaží a simulovaných úloh riešených záchranárskymi posádkami. Venuje sa prevažne emóciám a emočnej regulácii u zdravotníckych profesionálov v kontexte výkonu ich profesie, predovšetkým prostredníctvom kvalitatívnej metodológie.  

Čo je vedecká kaviareň?

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE organizuje pre širokú verejnosť pravidelne, každý posledný štvrtok v mesiaci o 17.00 hod., Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Ak sa chcete dozvedieť viac, v neformálnej a priateľskej atmosfére pri káve sa môžete do diskusie zapojiť aj vy. Vedecká kaviareň Veda v CENTRE sa koná v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A, na Patrónke. Prvá kaviareň sa uskutočnila 21. 5. 2008.

Zdroj: CVTI SR
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky