Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Študentov učia správne si vybrať štúdium

VEDA NA DOSAH

Ilustračná fotografia: univerzita; Pixabay.com /nikolayhg/

Na jednej strane sa stredoškolskí učitelia sťažujú, že ich žiakov nebaví učenie, vo svojej práci nevidia zmysel a sú demotivovaní. Na druhej strane sa na univerzitách stretávajú prednášajúci s tým, že stredoškoláci sa o štúdiu často rozhodujú náhodne. V prvom ročníku mnoho študentov odchádza, lebo zistia, že to nie je to, čo čakali.

V Ústave aplikovanej psychológie na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave preto začali s projektom, ktorý má stredoškolákov motivovať, aby pred podaním prihlášky svet univerzitného vzdelania bližšie spoznali. „Aktuálne vediem dva projekty, ktoré sú zamerané na cieľovú skupinu študentov stredných škôl. V prvom sa zameriavame na problém výberu ďalšieho štúdia. Stredoškolákov prepájame s tútormi, čo sú študentky a študenti psychológie. Tí sa ich snažia nasmerovať, poradiť im, a hlavne vytipovať oblasti, ktoré by ich mohli zaujímať. Následne spoločne navštívia vysoké školy, o ktoré by mohli mať záujem,“ hovorí PhDr. Radomír Masaryk, PhD. z Centra psychologických expertíz a poradenstva, Ústavu aplikovanej psychológie na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave.

Tútori sprevádzajú stredoškolákov na prednášky, sprostredkujú im kontakt s inými študentmi či vyučujúcimi danej školy, vezmú ich na študentské akcie. Ak nechcú študovať na vysokej škole, tak ich zoznámia s niekým, kto by pre nich mohol byť profesijným vzorom. „Z vedeckého hľadiska sa snažíme ukázať, že takýmto projektom dokážeme pozitívne ovplyvniť ich presvedčenie o budúcnosti, konkrétne budovať presvedčenie, že ich aktuálne štúdium môže mať dôsledky na ich budúcnosť,“ dopĺňa R. Masaryk.

Podľa jeho slov pilotný beh dopadol skvele – mnohí žiaci si dokonca so svojimi tútormi vytvorili priateľské vzťahy a ostali v kontakte aj po skončení projektu. Spätné reakcie majú jednoznačne pozitívne. Mali len veľmi málo negatívnych reakcií, jeden žiak napríklad povedal, že projekt nenaplnil jeho očakávania, lebo sa ukázalo, že to, čo chcel študovať nie je pre neho. „Pre nás je to, ale práve znakom úspechu: je výborné, že na to prišiel skôr, ako na tú školu nastúpil! Celkovo však žiaci stredných škôl oceňujú, že sa im vysokoškoláci venujú a snažia sa ich zorientovať pri tejto náročnej voľbe. Mnohí z nich sa cítia bezradní a nevedia, koho by sa pýtali, no neradi to priznávajú,“ zdôrazňuje R. Masaryk.

V súčasnosti oslovujú ďalšie školy s cieľom rozšíriť vzorku a záujem ich príjemne prekvapil. „Ak sa aj v teste na väčšej vzorke ukáže, že náš prístup funguje, vyskúšame vytvoriť niečo ako manuál pre stredné školy, aby si tento typ intervencie mohli s pomocou vhodnej vysokej školy vytvoriť aj sami. V prípade širšieho nasadenia by projekt mohol stredoškolákov motivovať ku štúdiu, vysokoškolákom z odborov ako psychológia či pedagogické smery priniesť možnosť reálnej praxe a budovania poradenského vzťahu pod supervíziou, a univerzitám nižšie náklady súvisiace s odlivom študentov v prvom ročníku štúdia,“ uzatvára R. Masaryk.

 

Odborný garant textu: PhDr. Radomír Masaryk, PhD., Centrum psychologických expertíz a poradenstva, Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského v Bratislave

Spracovala: Andrea Devánová, NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračná fotografia: Pixabay.com /nikolayhg/

Uverejnila: VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky