Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Slovak University Startup Cup 2018. V kategórii Ostatné nápady uspel projekt Leaf. zameraný na pokročilú diagnostiku psychológie človeka

VEDA NA DOSAH

Projekt Leaf.

Projekt Leaf. inovuje pokročilú diagnostiku psychológie človeka a na základe bezprostredných reakcií analyzuje jeho skutočnú osobnosť. Celý proces analýzy je nasadený v prostredí laboratória, fungujúceho na princípe logickej izby a odzrkadľujúcej bežné situácie charakteristické pre danú pozíciu. Pomocou rekvizít a rozličných analytických a logických úloh vyvolávajú reakcie na podnety, ktoré vedia presne analyzovať prirodzené správanie človeka v reálnom živote, a tiež jeho vonkajšie a skutočné reakcie na rôzne stresové situácie. V súťaži Slovak University Startup Cup 2018 tento projekt uspel v kategórii Ostatné nápady.

Jeho tvorcami sú Lukáš Kianka a Martin Fedorjak, Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. Výsledky testovania v rámci ich práce, ako aj samotný proces, je podložený vizuálnymi a fyziologickými údajmi, získanými využitím najmodernejších digitálnych technológií. Celé testovanie je tvorené celistvým sledom situácií, vedúcim k úspešnému koncu.

Lukáš Kianka hovorí, že o ocenení, konkrétne výhre v kategórii Ostatné nápady, sa spolu s kolegom Martin Fedorjakom dozvedeli prostredníctvom e-mailového vyhodnotenia, ktoré bolo určené na základe špecifikácie a produktovej prezentácie, ktoré do súťaže zasielali. „Keďže sme si povedali, že v súťaži nemáme čo stratiť, tak sme sa rozhodli, že to skúsime a o to viac sme sa tešili z víťazstva v kategórii, postupu medzi finálovú päticu súťažiacich a možnosť zabojovať o absolútne víťazstvo. Na finálovom kole osobnej prezentácie finalistov sa súťažilo o možnosť reprezentovať Slovensko na celosvetovej súťaži University Startup Cup v Kodani. Slávnostné vyhodnotenie víťazov jednotlivých kategórií, ako aj absolútneho víťaza sa konalo v Pálffyho paláci v Bratislave.“

Čím je teda ich projekt výnimočný? „V našom startup-e inovujeme pokročilú diagnostiku psychológie človeka a na základe bezprostredných reakcií analyzujeme jeho skutočnú osobnosť s cieľom zefektívniť výber vhodných zamestnancov. Celý proces analýzy je nasadený v prostredí adaptívneho konceptu laboratória, fungujúceho na princípe logickej izby a odzrkadľujúcej bežné situácie charakteristické pre danú pozíciu. Pomocou rekvizít a rozličných analytických a logických úloh vyvolávame reakcie na podnety, ktoré vedia presne analyzovať prirodzené správanie človeka v reálnom živote, a tiež jeho vonkajšie a skutočné reakcie na rôzne stresové situácie.“

Prostredníctvom tohto testovania analyzujú uchádzača priamo v danom tíme a zameriavajú sa na úroveň sociálnej interakcie a soft skills uchádzača v spojení s potrebou konkrétnych technických zručností. „Pri výbere sa snažíme definovaním kľúčových vlastností uchádzača a tímu nájsť čo najideálnejšiu súhru. Výsledky testovania, ako aj samotný proces, je podložený vizuálnymi a fyziologickými údajmi získanými využitím najmodernejších digitálnych technológií.“

Lukáš Kianka uvádza, že vo všeobecnosti je ich cieľom vytvoriť ekosystém, ktorý bude na základe bezprostredných reakcií poskytovať efektívny spôsob testovania a výberu potenciálnych zákazníkov, poskytne nový spôsob osobnostnej analýzy, ktorej výstupy pomôžu nielen im a spoločnostiam s podobným problémom, ale aj samotným uchádzačom pri výbere vhodného zamestnania. „Konkrétne pre používateľa, reprezentujúceho spoločnosť využívajúcu naše služby je prínosom využívať efektívne spôsoby výberu zamestnancov na základe presne definovaných požiadaviek (soft/hard skills, osobité a špecifické schopnosti), klásť dôraz na prvotný proces výberu, namiesto dodatočného zaškoľovania a tiež komplexný prehľad o profile prijatých zamestnancov. Veľkou výhodou pre všetkých používateľov a potenciálnych zákazníkov je využívanie konceptu adaptívneho modulu testovacieho laboratória, ktoré si môžu implementovať priamo vo svojom prostredí a zdokonaliť tak ich pôvodný výberový proces.“

Lukáš Kianka

Startup leaf. sa rozvíja v prostredí Startup centra TUKE v rámci akceleračnej pred-inkubačnej fázy. Do Startup centra sa tímu leaf. podarilo dostať na základe umiestnenia medzi víťazmi 6. kola súťaže inovatívnych nápadov.

*********************************************

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Slovak University Startup Cup 2018 sa uskutočnilo dňa koncom júna 2018 v Bratislave. Prihlásených bolo 68 projektov z celého Slovenska. Odborná komisia vyhodnotila päť najlepších študentských start-upov podľa jednotlivých kategórií:

  1. Veda, medicínske technológie
  2. Informačné technológie, mobilné technológie, web
  3. Priemyselné technológie, technické riešenia, robotika
  4. Životné prostredie, zelené technológie
  5. Otvorená kategória pre ostatné nápady

Cieľom súťaže je oceniť a podporiť mladú generáciu študentov vysokých škôl, ktorí majú inovatívne nápady a myšlienky. Zároveň im to má pomôcť pri transformácii inovatívnych riešení do reálneho podnikania.

Organizátori sú presvedčení, že študentské start-upy majú dôležité miesto v ekosystéme startupovej komunity. Start-upy s najväčším potenciálom vyberala komisia zložená zo skúsených, úspešných podnikateľov, ako aj zástupcov reklamných partnerov, mediálnych partnerov či spolupracujúcich organizácií.

Víťazi piatich kategórií získavajú balík zaujímavých cien ako mentoring od skúsených podnikateľov, konzultačné služby od poradenskej spoločnosti, starostlivosť od finančnej inštitúcie, zapožičanie prémiového auta, atď. Absolútny víťaz pocestuje na celosvetové finále študentských startupov – University Startup World Cup do Dánska a má možnosť predstaviť svoj projekt investorom z celej Európy. Strávi tu päť dní spojených s top mentoringovým programom a možnosťou networkingu so študentskými start-upmi z celého sveta. Globálnemu víťazovi odovzdáva cenu každoročne dánska princezná. Podujatie sa koná v septembri v Kodani.

Projekt sa organizoval aj v iných krajinách pod názvom University Startup World Cup 2018. Zastrešuje ho mimovládna organizácia JCI – Slovensko (Junior Chamber International – Slovakia) v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou. JCI-Slovensko podporuje podnikanie mladých ľudí, a to už od študentov vysokých škôl. Junior Chamber International – Slovakia je oficiálnou pobočkou Junior Chamber International, ktorá má zastúpenie v 120 krajinách sveta s počtom vyše 200 000 členov. V roku 2015 oslávila 100 rokov od svojho založenia.

 

Informácie a foto zdroj:

https://kpi.fei.tuke.sk/sk/uspech-v-slovak-university-startup-cup-2018

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky