Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Prešovská detská univerzita v znamení hry

Marta Bartošovičová

Prešovská detská univerzita

V tomto roku sa koná 11. ročník Prešovskej detskej univerzity, do ktorého sa prihlásilo 313 žiakov základných škôl. Organizátorom obľúbeného prázdninového podujatia je Centrum celoživotného a kompetenčného vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove spolu s Kabinetom výskumu detskej reči a kultúry Pedagogickej fakulty PU, v spolupráci s ostatnými fakultami.

Program Prešovskej detskej univerzity 2018 je v znamení „Homo ludens“ (lat. hrajúci sa človek). Slávnostná imatrikulácia sa uskutočnila v pondelok 9. júla 2018. Malí študenti dostali šiltovky, tričká s logom univerzity a špeciálne indexy na zapisovanie študijného programu. Ten je rovnomerne rozvrhnutý na každý deň v týždni od 9. do 13. júla 2018. Aj v tomto roku sú študenti zadelení do dvoch stupňov. Študijný program „Bakalárček“ je určený pre žiakov 1. – 4. ročníka ZŠ a „Magisterček“ pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ, resp. zodpovedajúcich tried 8-ročných gymnázií.

Mgr. Adela Mitrová, PhD.Mgr. Adela Mitrová, PhD., z Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity, jedna z hlavných koordinátoriek PDU, uviedla: „Vyše 300 detí vo veku od 7 do 15 rokov bude počas jedného týždňa spoločne s lektormi – univerzitnými pedagógmi a študentmi, ako aj pozvanými osobnosťami z oblasti vedy a kultúry hľadať odpovede na otázky, ako napríklad Viete, čo znamená „Homo ludens“? Prečo sa nielen deti, ale aj dospelí radi hrajú? Chcete vedieť, akú úlohu má hra pri vedeckých objavoch, pri tvorbe umeleckých diel, ale aj v bežnom živote? Chcete zažiť hru na vedcov, umelcov, športovcov, filozofov…?“ Adela Mitrová dodala, že na jednotlivé prednášky, ktoré absolvujú malí študenti spoločne, nadväzujú semináre – tvorivé dielne v študijných skupinách. Organizačne ich zabezpečujú študenti jednotlivých fakúlt Prešovskej univerzity.

doc. PaedDr. Lenka Pasternáková, PhD.Vedúca Katedry pedagogiky Fakulty humanitných a prírodných vied PU doc. PaedDr. Lenka Pasternáková, PhD., informovala: „Naše pracovisko pripravuje edukačný proces pre magisterčekov prvýkrát. Veríme, že sme pripravili pre našich študentov zaujímavý program, prostredníctvom ktorého sa dozvedia veľa nových informácií, získajú nové priateľstvá a aspoň na chvíľu okúsia život vysokoškolákov.“ Ďalej uviedla, že magisterčekovia si budú môcť vyskúšať tvorivé písanie, tvorivé dielne, dozvedia sa viac o recyklácii, vzniku vesmíru, predsudkoch, stereotypoch, canisterapii, čaká ich taktiež hravá zoológia a mnoho iného.

Bakalárčekovia sa budú učiť plsťovať, zahrajú sa na lovcov pokladov, vyskúšajú si sladké medovníkovanie, matematickú pátračku či jazdu na koni. Program obsahuje aj témy ako fyzioterapia hrou, drôtené šťastie, záhadné postavy, hravá animácia, šachové minimum, vesmír v kocke, zdravo hravo, krajina zázrakov, bájkovo a iné.

Jedna z aktivít Prešovskej detskej univerzity v roku 2017

Jedna z aktivít Prešovskej detskej univerzity v roku 2017

Na záver štúdia účastníci vypracujú absolventskú prácu. Na slávnostnej promócii za účasti rodičov dostanú diplom s udelením titulu „bakalárček“, resp. „magisterček“. Promócia bude sprevádzaná vernisážou detských umeleckých prác vytvorených počas celého univerzitného týždňa.

PDU logoPrešovskú detskú univerzitu (PDU) organizuje Centrum celoživotného a kompetenčného vzdelávania PU spolu s Kabinetom výskumu detskej reči a kultúry Pedagogickej fakulty, v spolupráci s ostatnými fakultami PU. Projekt umožňuje letné prázdninové vzdelávanie pre deti vo veku od 7 do 14 rokov. PDU je súčasťou programu celoživotného vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove (popri koncepcii Univerzity tretieho veku).

Prvý ročník PDU sa uskutočnil v roku 2008. V rámci pracovných dielní deti navrhli a vytvorili aj symboly Prešovskej detskej univerzity, teda jej logo a hymnu. V roku 2008 sa zároveň stali členmi siete detských univerzít v Európe – European Children’s Universities Network.

Cieľom projektu PDU je podnietiť v deťoch záujem o uchovávanie a poznávanie národného kultúrneho dedičstva s osobitným zameraním na región Šariš, rozvoj multikultúrnych vzťahov a zároveň im sprostredkovať možnosť nahliadnuť do univerzitného spôsobu vzdelávania, stimulovať detský bádateľský inštinkt v oblasti spoločenskovedných a prírodovedných disciplín, motivovať ich k vzdelávaniu a úsiliu dosiahnuť raz skutočné vysokoškolské vzdelanie. V neposlednom rade ide o snahu umožniť deťom zaujímavo a zmysluplne stráviť prázdniny v rodnom meste.

 

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Informácie a foto poskytla:

Mgr. Anna Polačková, PhD., hovorkyňa Prešovskej univerzity v Prešove

http://pdu.pf.unipo.sk/

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky