Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Pomoc pre učiteľov a rodičov: IT Akadémia sprístupňuje obsah pre verejnosť

Tamara Leontievová

Ilustračné foto. Zdroj: Annie Spratt, Unsplash

Keďže podľa najnovších informácií zostanú žiaci aj učitelia kvôli koronavírusu doma až do konca školského roka a septembrový návrat do školy je zatiaľ otázny, pomôcť sa rozhodla aj IT Akadémia. Sprístupnila totiž vybrané materiály pre verejnosť. 

Kým predtým mali k obsahu národného projektu prístup len zapojené školy, dnes sa k nemu môže dostať každý. Obsah je, samozrejme, primárne určený pre učiteľov, pomoc tu však môžu nájsť aj rodičia, najmä čo sa teórie týka. Okrem samotných metodík (návodov na výučbu jednotlivých predmetov) sa v jednotlivých zložkách nachádzajú aj pracovné listy pre žiakov. 

Zaostrené na prírodné vedy

IT Akadémia (ITA) ponúka predovšetkým inovatívne materiály pre štúdium informatiky, matematiky, fyziky, chémie, biológie, geografie a vybraných predmetov zameraných na sieťové technológie pre všetky základné a stredné školy na Slovensku. Cieľom je pomôcť učiteľom organizovať vzdelávanie žiakov na diaľku aj s využitím učebných materiálov vytvorených v rámci projektu.

Metodiky k jednotlivým predmetom majú rozličných autorov, môžu sa preto líšiť. „V jednotlivých zložkách nájdu záujemcovia o informácie rôznorodé dokumenty, vždy však s návodom pre učiteľa, teda metodikou. Vo väčšine prípadov sa tu ale nachádzajú pracovné listy a iné nástroje, ktoré môžu pomôcť nielen v škole, ale aj pri domácej výučbe,“ hovorí RNDr. Róbert Hajduk, PhD, jeden z odborných garantov aktivít ITA.

Samozrejme, pracovný list z chémie, ktorý sa týka výroby mydla, odborníci neodporúčajú realizovať doma. Až na výnimky tohto typu je stránka IT Akadémie studnicou vedomostí v oblasti prírodných vied pre žiakov základných škôl a stredoškolákov, ktorú môžu využívať aj pri domácom vzdelávaní.

Ilustračná foto: Jessica Lewis, Unsplash

Webináre môžu pomôcť s online výučbou

Okrem metodík ponúka ITA učiteľom aj podporu prostredníctvom webinárov. Zameriavajú sa na prácu s jednotlivými predmetovými metodikami vytvorenými v rámci národného projektu. Prinášajú rady, ako učiť online vo všeobecnosti, ale aj to, ako učiť prostredníctvom online nástrojov v jednotlivých prírodovedných predmetoch, matematike a informatike.

„V rámci projektu sme doteraz zrealizovali 44 webinárov, ktorých sa zúčastnilo viac ako 500 učiteľov z 300 rôznych škôl, niektorí aj opakovane. V týchto dňoch evidujeme veľký záujem, v najbližšom období máme prihlásených viac ako 200 učiteľov,“ hovorí Róbert Hajduk. Dodáva, že webináre sú otvorené pre všetky, teda aj nepartnerské základné a stredné školy na Slovensku, čo je novinkou.

Róbert Hajduk tiež konštatuje, že aktivita učiteľov zapojených do projektu sa zmenila. „Na jednej strane poklesol počet učiteľov, ktorí overujú inovatívne metodiky. Na druhej strane však narástol počet pedagógov, ktorí prejavili záujem o nami ponúkané webináre zamerané primárne na to, ako učiť prírodovedné predmety online.“

Materiály, námety a príklady dobrej praxe pre online výučbu sú aj teraz najvyhľadávanejšími. „Práve preto sme okrem ponuky webinárov v rámci projektu zverejnili aj viac ako 300 inovatívnych metodík a školám sme sprístupnili aj študijné materiály na získanie certifikátu ECDL. Sprístupnili sme tiež archív popularizačných prednášok, ktoré vznikli na partnerských univerzitách a v rámci projektu IT Akadémia,“ hovorí odborník.

Národný projekt IT Akadémia –vzdelávanie pre 21. storočie prináša do slovenských škôl bádateľsky orientované vyučovanie informatiky, matematiky, prírodovedných a vybraných technických predmetov s podporou digitálnych technológií. Projekt realizuje Centrum vedecko-technických informácií SR, partnermi sú Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Žilinská univerzita v Žiline. 

 

(TL)
Zdroj: www.itakademia.sk


CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky