Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ocenenie sv. Gorazda si prevzalo 60 pedagógov

VEDA NA DOSAH

Traduje sa od roku 1997 a predstavuje najvyšší prejav uznania, aké môže pedagógom udeliť minister školstva.

Asistentka pomáha žiačke pri učení. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračné foto. Zdroj: iStockphoto.com

Celoživotná trpezlivá práca, mimoriadny prínos pre školstvo a množstvo žiakov a študentov, ktorých pripravili na profesijný aj osobný život – to sú výsledky mnohých učiteľov, ktorí zasvätili svoj život tomuto povolaniu. Dočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký udelil 10. marca 2023 Veľkú medailu, Malú medailu a Ďakovný list sv. Gorazda pedagógom, ktorí sa pričinili o rozvoj školstva na Slovensku.

Slávnostný akt sa uskutočnil v priestoroch Zimnej jazdiarne Bratislavského hradu. Ocenenie pedagogickej práce nesúce meno svätého Gorazda je najvyšším prejavom uznania, aké môže pedagógom udeliť minister školstva. Traduje sa od roku 1997. Symbolicky je nazvané po prvom známom učencovi v dejinách nášho národa a je uznaním mimoriadneho pedagogického úsilia, talentu, nasadenia či vernosti pedagogickej profesii, ako aj práce v prospech školstva či výchovy.

„Učiteľstvo je investícia svojho života do života mnohých. Vyžaduje si holistický prístup, zapojenie mysle a srdca. Osobitne dnes vás spoločnosť, my všetci, veľmi potrebujeme. Vy ste soľou života v školách a školských zariadeniach. Vaše dobré a ochotné ruky, mysle a srdcia formujú naše deti a spoločnú budúcnosť,“ prihovoril sa oceneným pedagógom a symbolicky aj všetkým učiteľom minister Ján Horecký.

Veľkú medailu svätého Gorazda si prevzalo 15 učiteľov a učiteliek. Jednou z nich je aj PaedDr. Mariana Kamenská z Obchodnej akadémie v Seredi. Ocenenie získala za celoživotnú pedagogickú činnosť, vysoko profesionálny prístup k práci, dlhoročnú prácu s talentovanými literárne nadanými žiakmi a za zavádzanie inovatívnych metód do pedagogickej praxe.

Malú medailu svätého Gorazda udelil rezort školstva 19 pedagógom. Medzi ocenenými je aj PaedDr. Zuzana Révészová zo Spojenej školy v Košiciach. Cenu sv. Gorazda si prevzala za dlhoročnú pedagogickú prácu, osobitný prínos v oblasti inkluzívneho vzdelávania, významný podiel v oblasti vzdelávania žiakov z marginalizovaných rómskych komunít a za bohatú publikačnú činnosť.

Dôstojným uznaním mimoriadneho pedagogického úsilia, talentu, nasadenia či vernosti pedagogickej profesii, ako aj práce v prospech vzdelávania a výchovy je aj Ďakovný list svätého Gorazda. Celkovo ho získalo 26 učiteľov. Príkladom je aj Mgr. Richard Demian, pedagóg zo Základnej školy s materskou školou v Kozárovciach. Ďakovný list získal za mimoriadny prínos v oblasti výchovy a vzdelávania žiakov a dlhoročnú úspešnú riadiacu prácu.

Zdroj: TS MŠVVaŠ SR
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky