Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Mladí vedci vyrazili na turné po slovenských školách

Monika Tináková

Ing. Tomáš Ščepka, PhD. Foto: Monika Hucáková

Mladí vedci zo Slovenskej akadémie vied odštartovali už svoje tretie celoročné turné po školách. V rámci projektu Roadshow mladých vedcov po školách zahájili školský rok na Gymnáziu Gercenova v Bratislave, Strednej odbornej škole na Fajnorovom nábreží v Bratislave a na Gymnáziu Antona Bernoláka v Senci.

Hodinu fyziky odučil na školách Tomáš Ščepka z Elektrotechnického ústavu Slovenskej akadémie vied. Hovoril o magnetizme, od mikro a makro štruktúr až po nanomagnetizmus.

„Žiaci sa mohli dozvedieť, aké sú najsilnejšie magnety na svete, mohli sa s nimi aj hrať. Učil som ich, z čoho sú zložené neodymové magnety. Mnohí ani netušili, kde všade sa magnety v dennom živote nachádzajú a čo napríklad robia v hard disku. Vďaka pokusu mohli vidieť, čo sa stane v tráviacom trakte, keby niekomu napadlo dva malé magnety zjesť. Vysvetlili sme si aj to, čo je Curieho teplota a čo nastáva pri feromagnetickych látkach, pretože tento efekt sa dá skvele využiť v modernej technológií,“ povedal Tomáš Ščepka z Elektrotechnického ústavu SAV.

Vyučovaciu hodinu končil mladý vedec s tým, že žiakom rozdal kvíz. Podľa neho bolo pomerne ťažké určiť víťazov, pretože si väčšina z nich všetko pamätala.

„Skúsenosť z tohto projektu mi hovorí, že ak takáto roadshow inšpiruje čo i len 20 percent žiakov z triedy, tak to môžeme považovať za úspech. Podľa spätnej väzby učiteliek by viaceré z nich prijali takéto oživenie výučby aj častejšie,“ dodal Tomáš Ščepka.

Slovenčina patrí medzi najneobľúbenejšie predmety

Júlia Vráblová z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave konštatovala, že z odpovedí žiakov vyplynulo, že slovenčina patrí medzi najmenej obľúbené predmety. Hodinu sa preto snažila viesť interaktívne, s dôrazom na individuálne vnímanie navrhnutej problematiky.

„Na strednej priemyselnej škole sme záujem o tému odvinuli od ukážky zo sci-fi filmu Arrival, ktorý viacerí videli a porozprávali o filme aj ostatným. Hlavnou hrdinkou je lingvistka, ktorej sa na rozdiel od iných disciplín podarí uspieť v dialógu s civilizáciou, ktorej komunikačný kód je diametrálne odlišný od ľudských jazykov. Spoločne sme preberali, aké sú kategórie v jazyku a ktoré môžu byť relatívne, ako napríklad čas. Dimenziu empatie sme potom rozvinuli pri úlohe, v ktorej mali identifikovať identikit páchateľov na základe anonymných listov, ktoré páchatelia písali. Študenti spontánne reagovali na pragmatické aspekty komunikácie, identifikovali ich a doplnili,“ povedala Júlia Vrábľová z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV.

Mgr. Júlia Vrábľová, PhD. z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV

Srdce ako mechanická pumpa

Pred školákmi vystúpila aj mladá vedkyňa Katarína Macková z Centra biovied SAV. Jej téma s názvom „Srdce ako mechanická pumpa“ poskytla pohľad na biologický objekt – srdce skrz jeho fyzikálne vlastnosti, či už ide o vodivý systém srdca, alebo jeho kontraktilné vlastnosti. Tiež sa zamerala na to, ako srdce ovplyvňuje dynamika prietoku krvi.

V našom vzdelávacom systéme sú podľa nej nesmierne dôležití učitelia: „Určite sú kľúčovou súčasťou vzdelávacieho systému. Ak sú dobre pripravení, majú dostupné vyučovacie materiály a pomôcky, majú zabezpečené dobré pracovné podmienky, je väčšia pravdepodobnosť, že sa môžu s nadšením a motiváciou venovať tomu, čo je najdôležitejšie – poskytnúť žiakom kvalitné vedomosti. Malo by sa to diať tak, aby si ich ľahko zapamätali, aby v nich učiteľ rozvíjal kritické a logické myslenie, ale aj motivoval ich k ďalšej práci. Aj sama na sebe som pocítila, že dôležité nie sú len informácie, ale aj to ako vie človek zaujať pozornosť študentov a odovzdať im vedomosti čo najviac efektívne,“ povedala Katarína Macková, vedecká pracovníčka Centra biovied SAV.

Mgr. Katarína Macková, PhD. z Centra biovied SAV

V projekte Roadshow mladých vedcov po školách Slovenska odučili doteraz vedci 119 vyučovacích hodín na takmer 40 školách po celom Slovensku. Aj v tomto školskom roku plánujú prejsť naprieč všetkými krajmi a navštevovať stredné aj základné školy. Vďaka nim sú hodiny pre žiakov interaktívne, spojené s diskusiou, obohatené o videá, najnovšie poznatky z oblasti vedy a výskumu, čo je pridaná hodnota nielen pre žiakov, ale aj učiteľov. Spätná väzba naznačuje, že je o projekt zo strany škôl veľký záujem.

 

Spracovala: Monika Hucáková pre portál Veda na dosah

Foto: Monika Hucáková

Uverejnila: ZH

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky