Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Letná škola Viva La Science bola o experimentálnej bakteriológii, ale aj embryotechnológiách či biomedicíne

VEDA NA DOSAH

Laboratórium experimentálnej baktériológie

Posledný týždeň Letnej školy Viva La Science bol nabitý naozaj hodnotnými prednáškami či prezentáciami v podaní slovenskej vedeckej kapacity. Prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. predstavila prácu v Laboratóriu experimentálnej bakteriológie.

„Vyhodnocujeme vzorky potravín so zameraním na rôzne skupiny baktérií, ale aj kvasiniek a mikroskopických vláknitých húb. Momentálne robíme na troch projektoch: mikrobiologická kvalita vína počas technologického procesu výroby, mikrobiologická kvalita tradičných slovenských výrobkov ako sú korbáčiky a parenice či rôzne druhy mlieka a s Katedrou fyziológie živočíchov sa venujeme hodnoteniu mikrobiologickej kvality spermií.“

Doc. RNDr. František Strejček, PhD. z Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa, odhalil tajomstvá embryotechnológií. Mladí účastníci Letnej školy mali tiež možnosť zažiť Biomedicínsky deň, počas ktorého privítali návštevu z Ústavu molekulárnej biomedicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v zložení doc. MUDr. Mgr. Július Hodosy, PhD., MPH – RNDr. Ľubomíra Tóthová, PhD.; Mgr. Barbora Konečná, PhD. a Mgr. Jozef Čonka.

Nakoniec sa vrátili tam, kde začali – do Kongresovej sály Výskumného centra AgroBioTech, kde RNDr. Mikuláš Oros, PhD. z Parazitologického ústavu SAV v Košiciach prednášal o ich tyoparazitologickom výskume na Slovensku a v zahraničí. Je špecialistom na parazitárne ochorenia z potravín a aktívne v tejto problematike spolupracuje spolu s Taiwanom.

Prednášajúci počas Viva La Science predstavili mladým účastníkom každodenný život vo vede a výskume. Letná škola sa konala v auguste 2018. Celkovo prišlo 32 expertov z oblasti biológie a biotechnológií, ktorí študentov vtiahli do zákutí ich vedeckého života a ukázali, že dobrá veda sa dá robiť aj na Slovensku. Letnú školu Viva La Science zastrešoval kolektív zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Projekt Viva La Science

************************************************

Projekt Viva La Science bol zameraný na zefektívnenie kvality vysokoškolského vzdelávania v oblasti prírodných vied prípravou cyklu inovatívnych a interaktívnych letných škôl pre študentov II. stupňa vysokoškolského štúdia venujúcich sa štúdiu biologických a biotechnologických disciplín na Slovensku.

„Letné školy predstavujú intenzívny mesačný vzdelávací projekt, ktorý poskytuje účastníkom jedinečnú možnosť zúčastniť sa každodenného výskumného prostredia a ktoré sú zložené zo základných komponentov vedecko-výskumného života. Letné školy zahŕňali prednášky a diskusie zamerané na relevantné a populárne témy v oblasti biologických vied, praktické workshopy určené na efektívnu transformáciu teoretických vedomostí na praktické zručnosti, ako aj semináre, zamerané na tréning akademického písania, prednesu experimentálnych výsledkov a rozvoju kreatívneho myslenia,“ uvádzajú organizátori.

 

Zdroj informácií a fotografií:

https://www.facebook.com/VivaLaScience/

https://sites.google.com/view/vivalascience/domovská-stránka

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky