Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Inovatívne praktiky učenia s využitím ITC nástrojov

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto /vzdelávanie/; zdroj: Pixabay.com

Niekoľko európskych univerzít vrátane slovenskej spolupracuje na zintenzívnení zmien vo vzdelávaní študentov v oblasti obchodu, inžinierstva a podnikania. Ide o projekt Inovatívne praktiky učenia s využitím ITC nástrojov a spolupráca medzi univerzitami a priemyslom smerom k posilneniu vzdelávania v podnikaní a inžinierstve so skratkou „InoLearn4BEEs“.

Zapojené sú nasledujúce inštitúcie: Univerzita POLITEHNICA v Bukurešti (Rumunsko) v spolupráci s Agence Universitaire de la Francophonie (Rumunsko), SC Avantera srl (Rumunsko), ďalej RNU „Angel Kanchev“ univerzita (Bulharsko), Maria Curie-Sklodowska University of Lublin (Poľsko) a za slovenskú stranu je to Technická univerzita v Košiciach. Projekt „InoLearn4BEEs“ začal v novembri 2017 v rámci programu ERASMUS + na roky 2014 – 2020.

Projekt prináša inovačné zmeny prostredníctvom súboru vzájomne prepojených aktivít, pričom do centra pozornosti sú kladení učitelia a odborníci zo štyroch európskych krajín, ale aj študenti a učitelia z medziodborových oblastí vzdelávania (obchodné, technické a podnikateľské oblasti) a kľúčové zainteresované strany z miestneho podnikateľského sektora, občianskej spoločnosti, verejnej správy a/alebo vládnych subjektov. Projekt trvá 30 mesiacov a zahŕňa transformáciu existujúcej kultúry v oblasti vzdelávania zameranej na obchod, inžinierstvo a podnikanie a učebných osnov v multikultúrnom kontexte Rumunska, Bulharska, Slovenska a Poľska.

Ďalej sa realizátori projektu snažia o stimulovanie a rozvíjanie digitálnych zručností a kritické myslenie v interdisciplinárnom a medzikultúrnom prístupe prostredníctvom zapojenia študentov do vzdelávania v oblasti obchodu, inžinierstva a podnikania. Usporiadané majú byť štyri podujatia s cieľom šírenia a znásobenia výsledkov projektu (Slovensko, Rumunsko, Bulharsko a Poľsko) v rámci skupiny 150 účastníkov.

„Zmyslom projektu InoLearn4BEEs má byť virtuálna integrácia inovatívneho vzdelávacieho prostredia, ktoré bude obsahovať ITC nástroje, poskytne viac príležitostí pre interaktívne učenie, študenti budú schopní riešiť medziodborové problémy a porozumieť multikultúrnym výzvam a názorom,“ uvádza vedúci projektu Peter Džupka.

 

Zdroj informácií: http://www.ekf.tuke.sk/

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky