Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Cena Dionýza Ilkoviča 2019: Príbehy troch učiteľov, ktorí zveľaďujú slovenské školstvo

VEDA NA DOSAH

Spomínate si aj vy na svojho najobľúbenejšieho učiteľa? Možno práve jemu dnes vďačíte za svoje úspechy alebo výber povolania. Dobrých učiteľov je zaiste veľa, ale niektorí z nich sú výnimoční ešte čímsi navyše. Zoznámte sa s laureátmi Ceny Dionýza Ilkoviča 2019.

Zľava: Angelika Hanesz, Zdenka Baxová a Ivan Hnát. Foto: Nadácia Dionýza Ilkoviča (Cenadi.sk)

Zľava: Angelika Hanesz, Zdenka Baxová a Ivan Hnát. Foto: Nadácia Dionýza Ilkoviča (Cenadi.sk)

Žiakom odovzdávajú viac než len vedomosti a svoj čas. Ponúkajú im vzory a budúcnosť. Učitelia sú hneď po rodičoch najdôležitejšími autoritami, aké ovplyvňujú naše detstvo a dospievanie. Napriek tomu dnes nie je povolanie učiteľa príliš populárne, pretože ohodnotenie pedagogickej práce často neodráža nároky, ktoré sú na učiteľov dennodenne kladené.

Byť učiteľom je najmä ušľachtilé poslanie, ktoré prináša ovocie až po mesiacoch a rokoch driny. Odmenou za prácu je neraz len obyčajné úprimné ďakujem z úst žiaka, ktorému do sveta otvoril dvere obetavý a talentovaný učiteľ. Nadácia Dionýza Ilkoviča si všíma práve takéto osobnosti nášho školstva a už po tretí rok ocenila troch výnimočných pedagógov.

Absolútnou víťazkou tretieho ročníka Ceny Dionýza Ilkoviča sa stala Zdenka Baxová z Trenčína a do finále sa prebojovali aj informatička Angelika Hanesz a bývalý učiteľ chémie Ivan Hnát.

Finalisti Ceny Dionýza Ilkoviča 2019

Absolútna víťazka súťaže, pedagogička Zdenka Baxová z Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne, porotu zaujala takmer 35-ročnou praxou, počas ktorej svojich žiakov s veľkým osobným zanietením vzdeláva v oblasti astronómie. Vedie astronomický krúžok a dokázala tiež pre školu zabezpečiť astronomickú pozorovateľňu. Vychovala niekoľko špičkových astronómov, z ktorých tí najlepší dokonca zbierajú úspechy na svetovej úrovni. Trikrát získala zlatú medailu na Medzinárodnej olympiáde z astronómie a astrofyziky (IOAA) a striebro si v roku 2012 odniesla z Medzinárodnej fyzikálnej olympiády.

 

Angelika Hanesz pôsobí na Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským v Buzici. Jej veľkou prednosťou je schopnosť motivovať žiacke tímy k dosahovaniu nadpriemerných výsledkov a štúdiu informatiky. Je absolútnou víťazkou medzinárodnej súťaže First LEGO league (FLL) 2017 a finalistkou súťaže RoboCup 2017. Žiakom sa talentovaná informatička Angelika Hanesz venuje nad rámec svojich školských povinností, teda aj vo voľnom čase. Vedie viaceré krúžky pre žiakov základných a stredných škôl v Buzici a Košiciach, školí učiteľov, organizuje IT tábory a hľadá tiež sponzorov, ktorí deťom financujú drahé cesty na medzinárodné súťaže.

 

Ivan Hnát z Gymnázia Františka Víťazoslava Sasinka v Skalici je ukážkovým učiteľom chémie s obrovským všeobecným prehľadom. Desaťročia pripravoval žiakov na chemické olympiády a je tiež autorom niekoľkých metodických príručiek. Dlhé roky bol tiež predsedom Krajskej komisie Chemickej olympiády a členom jej ideovo-obsahovej komisie. V pedagogike a chémii našiel zmysel svojej práce a takisto osobnú satisfakciu. Počas 50-ročnej kariéry vychoval množstvo nadaných chemikov a hoci je dnes už na dôchodku, jeho meno v kabinete či na hodinách chémie zaznieva doteraz. Stále totiž doučuje žiakov na vysokoškolské prijímacie skúšky z chémie. Je držiteľom zlatej medaily z Medzinárodnej chemickej olympiády v roku 1989.

 

O ocenení

Cenu Dionýza Ilkoviča odovzdáva Nadácia Dionýza Ilkoviča, ktorá takýmto spôsobom poukazuje na výnimočných a príkladných pedagogických aj nepedagogických pracovníkov, pre ktorých sa vzdelávanie mladých ľudí stalo najvyšším cieľom vlastnej sebarealizácie. Ocenenie porota už tretí rok udelila osobnostiam, ktoré svoj voľný čas venujú aj mimoškolskej činnosti a rozširujú vedomosti žiakov základných či stredných škôl v oblasti matematiky, fyziky, chémie a informatiky. Víťaz a finalisti ocenenia dostávajú finančnú odmenu vo výške 6-tisíc eur.

Spracovala: Zuzana Hrubá, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj informácií: Nadácia Dionýza Ilkoviča (Cenadi.sk)

Foto: Nadácia Dionýza Ilkoviča (Cenadi.sk)

Video: Youtube/Nadácia Dionýza Ilkoviča

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky