Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ak pijete vodu, myslite na prameň

VEDA NA DOSAH

Lesní pedagógovia učia deti a mládež aj o tom, že prístupnosť vody nemusí byť samozrejmosťou.

Dlane zachytávajúce tečúcu vodu. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

Čínske príslovie hovorí, že ak pijeme vodu, máme myslieť na jej prameň. Pravdou je, že väčšina vodných tokov pramení v horách a je nesporné, že les je významnou zložkou v kolobehu vody. Navyše ani dostupnosť a vysoká kvalita vody pre všetkých obyvateľov Slovenska nie je samozrejmosťou.

Les vplýva na výdatnosť podzemných a povrchových vodných zdrojov. Tiež znižuje riziko povodní, lesná vegetácia spotrebováva vodu, a tak ovplyvňuje jej množstvo.

Les chráni pôdu pred eróziou, tým aj vodu pred znečistením, a teda zvyšuje jej kvalitu. Ďalej les znižuje intenzitu zrážok a ovplyvňuje množstvo vody, ktorá odtečie po povrchu, lebo pôda v lese je v porovnaní s väčšinou iných ekosystémov, čo sa vody týka, priepustnejšia.

Základom života je voda. Extrémy počasia nás v uplynulom období nútia zamyslieť sa nad spotrebou vody, eliminovať plytvanie a jej neuvážené používanie.

I z tohto dôvodu pripravilo Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky sériu podujatí na tému les a voda. Počas tohtoročného extrémne horúceho a suchého leta si spoločnosť oveľa viac začala uvedomovať jej hodnotu a význam.

Choďte von aj počas „zlého počasia“

Cieľom podujatí organizovaných Národným lesníckym centrom – Centrom transferu poznatkov a lesnej pedagogiky bolo budovať morálny a humánny vzťah k prírode, akcentovať na zodpovedné správanie k vode a lesu, prezentovať princípy trvalo udržateľného rozvoja a biodiverzity na príklade vodného a lesného ekosystému. Rovnako tak posilniť osobné poznávanie prírodných javov súvisiacich s vodou a lesom.

Skrytým posolstvom bolo naučiť najmä deti a mládež chodiť von aj počas „zlého počasia“ a poukázať na to, že voda nie je prekážkou pobytu vonku, ale, naopak, umožňuje lepšie spoznávať a objavovať prírodu a v nej prebiehajúce procesy, rastúce a žijúce organizmy.

Lesní pedagógovia tak realizovali lesné vychádzky, ktoré boli zamerané na hľadanie lesnej studničky, najväčšej mláky či čistenia okolia vodných tokov. Aktivity boli určené deťom materských škôl s názvom Kamarátka kvapka Katka a žiakom základných škôl s názvom Les a voda.

V nich sa žiaci oboznámili s podobami vody v lese, s pojmami pitná, úžitková a odpadová voda, prečítali si príbeh putovania vody, vysadili stromy. Ochutnali tekutiny pripravené z liečivej bazy, šalvie, šípky či niektorí po prvýkrát chuťovými bunkami pocítili perlivú chuť prírodných prameňov v podobe medokýša alebo „vajcovky”.

Uvedomili si, kde všade okolo nás i v nás je voda, že voda je dar, voda je život, a pochopili, ako môžu prispieť k ochrane a šetreniu vody. Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky na dané témy pripravilo tiež sériu kreslených pracovných listov a vyzvalo deti na zaslanie kreslených obrázkov z realizovaných programov lesnej pedagogiky.

Inšpiráciou pre spoločnosť môže byť i staroslovenská tradícia, ktorá hovorí, že kto otvorí (vyčistí) aspoň jednu studničku, bude celý rok zdravý.

Zdroj: TS Národné lesnícke centrum
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky