Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Proti falošným správam zabojuje aj Európska komisia

VEDA NA DOSAH

Ilustračný obrázok (Zdroj: Pixabay.com)

Online platformy a iné internetové služby poskytujú ľuďom nové možnosti nadväzovania kontaktov, diskusie a získavania informácií. Šírenie správ, ktoré úmyselne zavádzajú čitateľov a ovplyvňujú ich vnímanie reality, sa však stáva čoraz väčším problémom pre fungovanie našich demokracií.

Európski občania sa obávajú o nezávislosť médií, miera dôvery v médiá je nízka. Potvrdil to aj prieskum Eurobarometra uverejneného 17. novembra 2016.

V júni 2017 Európsky parlament prijal uznesenie, v ktorom vyzýva Komisiu, aby do hĺbky zanalyzovala súčasnú situáciu a právny rámec, pokiaľ ide o falošné správy a overila možnosť legislatívneho zásahu s cieľom obmedziť šírenie falošného obsahu. Komisia potvrdila, že táto otázka je pre ňu prioritou, a preto zaradila iniciatívu na boj proti falošným online správam do svojho pracovného programu na rok 2018.

Komisia otvorila verejnú konzultáciu zameranú na falošné správy a online dezinformácie a zriadila expertnú skupinu na vysokej úrovni zastupujúcu akademických zamestnancov, online platformy, spravodajské médiá a organizácie občianskej spoločnosti.

Práca expertnej skupiny na vysokej úrovni, ako aj výsledky verejnej konzultácie prispejú k rozvoju celoeurópskej stratégie boja proti šíreniu falošných správ, ktorá sa má predložiť na jar 2018.

Podnety od verejnosti sa očakávajú do februára 2018 a Európska komisia vyzýva občanov, platformy sociálnych médií, spravodajské organizácie (vysielateľov, tlačené médiá, spravodajské agentúry, online médiá a overovateľov skutočností), výskumných pracovníkov a verejné orgány, aby sa do polovice februára podelili o svoje názory v rámci verejnej konzultácie. Jej účelom je zhromaždiť názory o tom, aké opatrenia by sa mohli prijať na úrovni EÚ s cieľom poskytnúť občanom účinné nástroje na identifikáciu spoľahlivých a overených informácií a prispôsobiť sa výzvam digitálneho veku.

Aké príspevky je potrebné zaslať

Rozsah problému, t. j. ako falošné správy vnímajú občania a zainteresované strany, do akej miery sú si vedomí problému online dezinformácií alebo nakoľko dôverujú rôznym médiám. Posúdenie opatrení, ktoré už boli prijaté platformami, spravodajskými mediálnymi spoločnosťami a organizáciami občianskej spoločnosti na boj proti šíreniu falošných správ online, ako aj stanovísk k úlohám a zodpovednosti príslušných zainteresovaných strán. Možné budúce opatrenia na zlepšenie prístupu občanov k spoľahlivým a overeným informáciám a na zabránenie šíreniu dezinformácií online.

Táto konzultácia sa zaoberá iba tými falošnými správami a online dezinformáciami, ktorých obsah nie je ako taký nezákonný, a preto sa na ne nevzťahujú existujúce európske ani vnútroštátne legislatívne a samoregulačné opatrenia.

Žijeme v časoch, kedy potrebujeme nájsť vyvážený prístup k spoľahlivým informáciám, nakoľko nové technológie ponúkajú priestor aj pre rôzne dezinformácie a falošné správy. Zapojte sa do verejnej konzultácie, ktorá môže ponúknuť aktívne riešenie tohto problému!

Viac informácií nájdete v tlačovej správe EK

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Ďalšie informácie

Verejná konzultácia

Výzva na podávanie prihlášok Expertná skupina na vysokej úrovni

Eurobarometer  (17. november 2016)

 

Operačný program MSSR

Investícia do Vašej budúcnosti
Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Táto webová stránka vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja
(kód ITMS: 313011T136), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.