Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Proti falošným správam zabojuje aj Európska komisia

VEDA NA DOSAH

Ilustračný obrázok (Zdroj: Pixabay.com)

Online platformy a iné internetové služby poskytujú ľuďom nové možnosti nadväzovania kontaktov, diskusie a získavania informácií. Šírenie správ, ktoré úmyselne zavádzajú čitateľov a ovplyvňujú ich vnímanie reality, sa však stáva čoraz väčším problémom pre fungovanie našich demokracií.

Európski občania sa obávajú o nezávislosť médií, miera dôvery v médiá je nízka. Potvrdil to aj prieskum Eurobarometra uverejneného 17. novembra 2016.

V júni 2017 Európsky parlament prijal uznesenie, v ktorom vyzýva Komisiu, aby do hĺbky zanalyzovala súčasnú situáciu a právny rámec, pokiaľ ide o falošné správy a overila možnosť legislatívneho zásahu s cieľom obmedziť šírenie falošného obsahu. Komisia potvrdila, že táto otázka je pre ňu prioritou, a preto zaradila iniciatívu na boj proti falošným online správam do svojho pracovného programu na rok 2018.

Komisia otvorila verejnú konzultáciu zameranú na falošné správy a online dezinformácie a zriadila expertnú skupinu na vysokej úrovni zastupujúcu akademických zamestnancov, online platformy, spravodajské médiá a organizácie občianskej spoločnosti.

Práca expertnej skupiny na vysokej úrovni, ako aj výsledky verejnej konzultácie prispejú k rozvoju celoeurópskej stratégie boja proti šíreniu falošných správ, ktorá sa má predložiť na jar 2018.

Podnety od verejnosti sa očakávajú do februára 2018 a Európska komisia vyzýva občanov, platformy sociálnych médií, spravodajské organizácie (vysielateľov, tlačené médiá, spravodajské agentúry, online médiá a overovateľov skutočností), výskumných pracovníkov a verejné orgány, aby sa do polovice februára podelili o svoje názory v rámci verejnej konzultácie. Jej účelom je zhromaždiť názory o tom, aké opatrenia by sa mohli prijať na úrovni EÚ s cieľom poskytnúť občanom účinné nástroje na identifikáciu spoľahlivých a overených informácií a prispôsobiť sa výzvam digitálneho veku.

Aké príspevky je potrebné zaslať

Rozsah problému, t. j. ako falošné správy vnímajú občania a zainteresované strany, do akej miery sú si vedomí problému online dezinformácií alebo nakoľko dôverujú rôznym médiám. Posúdenie opatrení, ktoré už boli prijaté platformami, spravodajskými mediálnymi spoločnosťami a organizáciami občianskej spoločnosti na boj proti šíreniu falošných správ online, ako aj stanovísk k úlohám a zodpovednosti príslušných zainteresovaných strán. Možné budúce opatrenia na zlepšenie prístupu občanov k spoľahlivým a overeným informáciám a na zabránenie šíreniu dezinformácií online.

Táto konzultácia sa zaoberá iba tými falošnými správami a online dezinformáciami, ktorých obsah nie je ako taký nezákonný, a preto sa na ne nevzťahujú existujúce európske ani vnútroštátne legislatívne a samoregulačné opatrenia.

Žijeme v časoch, kedy potrebujeme nájsť vyvážený prístup k spoľahlivým informáciám, nakoľko nové technológie ponúkajú priestor aj pre rôzne dezinformácie a falošné správy. Zapojte sa do verejnej konzultácie, ktorá môže ponúknuť aktívne riešenie tohto problému!

Viac informácií nájdete v tlačovej správe EK

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Ďalšie informácie

Verejná konzultácia

Výzva na podávanie prihlášok Expertná skupina na vysokej úrovni

Eurobarometer  (17. november 2016)

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky