Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Prihláste sa do európskej súťaže o Cenu Karola Veľkého pre mládež 2020

Marta Bartošovičová

Prihláste sa do európskej súťaže o Cenu Karola Veľkého pre mládež 2020

Máte 16 – 30 rokov a podieľate sa na projekte s európskou dimenziou? Prihláste sa do súťaže o Cenu Karola Veľkého pre mládež a vyhrajte peniaze na ďalšie rozvíjanie vašich aktivít. Svoj projekt môžete prihlásiť do súťaže do 31. januára 2020. Organizátori súťaže – Európsky parlament a Nadácia medzinárodnej ceny Karola Veľkého v Aachene – každoročne (od roku 2008) vyzývajú mladých ľudí z Európskej únie, aby predložili projekty, ktoré realizujú mladí ľudia pre mladých ukazujúc aktívnu účasť na rozvoji Európy.

Kto sa môže zapojiť?

Mladí ľudia vo veku od 16 do 30 rokov zo všetkých členských štátov Európskej únie môžu predložiť projekty na cenu Karola Veľkého pre mládež. Projekty sa môžu predkladať individuálne alebo podľa možnosti v skupinách.

Aké projekty môžete predložiť?

Do súťaže o Cenu Karola Veľkého pre mládež môžete prihlásiť projekty, ktoré spĺňajú nasledovné kritériá: podporujú európske a medzinárodné porozumenie; pomáhajú rozvíjať spoločnú európsku identitu a integráciu; slúžia ako model pre mladých ľudí v Európe; poskytujú praktické príklady spolunažívania Európanov.

Predchádzajúci víťazi boli ocenení za projekty, ako sú napríklad výmenné programy mládeže, športové, umelecké alebo kultúrne podujatia, ale môžu mať aj formu internetových projektov s európskym rozmerom. 

Slávnostné odovzdávanie cien v európskej súťaži o Cenu Karola Veľkého pre mládež 2019

Slávnostné odovzdávanie cien v európskej súťaži o Cenu Karola Veľkého pre mládež 2019

Čo sa dá vyhrať?

Najlepší projekt získa 7 500 EUR, druhý v poradí 5 000 EUR a tretí 2 500 EUR. Okrem finančnej odmeny dostanú traja víťazi pozvánku na návštevu Európskeho parlamentu v Bruseli alebo v Štrasburgu.

Jeden zástupca každého z 28 národných víťazov bude na niekoľko dní pozvaný do Aachenu, kde sa zúčastní niekoľkých podujatí vrátane slávnostného odovzdávania ceny pre mládež, ktoré sa koná vždy dva dni pred Nanebovstúpením Pána, čo je deň, kedy sa udeľuje prestížna Medzinárodná cena Karola Veľkého mesta Aachen.

Ceny za tri najlepšie projekty odovzdá predseda Európskeho parlamentu a zástupcovia Nadácie medzinárodnej ceny Karola Veľkého v Aachene.

Váš projekt získa publicitu prostredníctvom mediálnych kanálov Európskeho parlamentu a nadácie.

Počas vášho pobytu v Aachene budete mať jedinečnú šancu stretnúť sa a nadviazať spoluprácu s ďalšími aktívnymi mladými ľuďmi z celej Európy, podeliť sa pred európskymi lídrami o vašu predstavu o Európe a pre mnohých z vás to bude začiatok dlhotrvajúcich priateľstiev s rovnako zmýšľajúcimi mladými ľuďmi z celej Európy!

Otázky a odpovede súvisiace s prihlásením sa do súťaže

Cena Karola Veľkého pre mládež 2019

Víťazi Ceny Karola Veľkého pre mládež 2019
Víťazi Ceny Karola Veľkého pre mládež 2019

1. cena: Taliansko – Europhonica IT (RadUni – Associazione Operatori Radiofonici Universitari) –  www.raduni.org

Európsku cenu Karola Veľkého pre mládež 2019 si odniesla talianska rozhlasová relácia Europhonica IT, ktorá obstála v konkurencii 285 projektov. Cena jej bola odovzdaná 28. mája 2019 počas slávnostnej ceremónie na aachenskej radnici. Podpredseda Európskeho parlamentu Rainer Wieland pri príležitosti udelenia tejto ceny uviedol: „Europhonica je dokonalým príkladom toho, ako možno objasňovaním inštitucionálnych mechanizmov a vytváraním príležitostí na aktívne občianstvo priblížiť inštitúcie Európskej únie občanom“.

2. cena: Fínsko – Tvoje európske občianstvo (Európsky parlament mládeže) – www.eypfinland.org

Projekt Tvoje európske občianstvo fínsku mládež pútavým a podnetným spôsobom oboznamuje s rozhodovacím procesom Európskej únie a európskymi kultúrami. Študenti stredných a odborných škôl mohli vďaka tomuto projektu nadviazať cenné kontakty, v ktorých boli dostatočne zastúpené aj jazykové a etnické menšiny. Na štyroch medzinárodných podujatiach usporiadaných v rámci projektu sa zišlo približne 500 mladých ľudí, aby využili možnosť diskutovať o aktuálnych európskych otázkach a zároveň si na ne vytvoriť vlastný názor.

3. cena: Rakúsko – Moslimovia proti antisemitizmu, Muslimische Jugend Österreich – www.mjoe.at

Moslimovia proti antisemitizmu je pilotný osvetový projekt zameraný na moslimskú mládež oboch pohlaví. Je to vôbec prvý projekt, ktorý sa pokúša o kritický pohľad na problematiku antisemitizmu z moslimskej perspektívy. Súčasťou projektu boli workshopy s odborníkmi a vytvorenie miest, kde by sa mohli stretávať členovia moslimskej i židovskej komunity s cieľom posilniť pocit spoločnej rakúskej a európskej identity.

Doterajší laureáti Ceny Karola Veľkého pre mládež

Pripomíname, že svoj projekt môžete prihlásiť do súťaže do 31. januára 2020!

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje a fotozdroje: www.europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize/sk/rules.html

www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/eu-affairs/20191025STO65110/prihlaste-sa-do-sutaze-o-cenu-karola-velkeho-pre-mladez-2020

www.europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize/sk/faqs.html

https://www.facebook.com/europskyparlament/photos/a.268119008085/10157795221158086/?type=3

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky