Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Prieskum dôveryhodnosti slovenských inštitúcií – najdôveryhodnejšou je Slovenská akadémia vied

VEDA NA DOSAH

Reprezentatívny výskum agentúry Focus realizovaný na prelome júna a júla 2018 na Slovensku porovnával dôveryhodnosť viacerých slovenských inštitúcií. Hodnotená bola aj Slovenská akadémia vied (SAV) spolu s ďalšími 14 verejnými inštitúciami. Až 71 % opýtaných odpovedalo, že SAV-ke skôr, alebo úplne dôveruje. Iba 5,2 % respondentov odpovedalo, že akadémií vôbec nedôveruje, čo je najmenej prejavenej nedôvery spomedzi skúmaných inštitúcií.

ilustračné foto /veda/; zdroj: Pixabay.com

„Tieto čísla nás veľmi potešili. Možno sú aj dôsledkom toho, že akadémia prešla v roku 2016 medzinárodným hodnotiacim panelom zahraničných expertov, kde sme sa postavili k svojej činnosti čelom. To, čo je potešiteľné, a možno aj to sa odrazilo v spoločnosti je, že dva ústavy SAV sú na špičke európskeho výskumu a vyše 30 ústavov je v tom lepšom priemere. Aj napriek podmienkam, ktoré k svojej činnosti máme, sa stále výraznejšie prejavujeme v európskom výskumnom priestore a verím, že aj tento prieskum je odrazom tohto stavu,“ povedal predseda SAV Pavol Šajgalík.

Akadémií robia v čele spoločnosť slovenské vysoké školy, ktorým dôveruje o štyri desatiny percenta menej opýtaných.

„Vysoko prejavená dôvera akadémií a univerzitám je dobrou správou pre našu spoločnosť. Ľudia si uvedomujú, že vzdelanie, výskum a veda sú nesmierne dôležité atribúty pre zlepšenie kvality života a my spolu s univerzitami vstupujeme do verejného priestoru svojimi aktivitami. Je to boj o každého študenta, boj o každého vedeckého pracovníka v súčasnom stave, kedy čelíme výraznému odlivu mozgov do zahraničia,“ dodal Pavol Šajgalík.

Akadémii nadpriemerne úplne dôverujú respondenti v produktívnom veku. Rozdiely v dôvere podľa vzdelania a podľa národnosti nie sú štatisticky významné.

„Pravdupovediac som si ani nemyslel, že nás verejnosť vníma až takto priaznivo. Dúfajme teda, že si udržíme toto postavenie, lebo my sa naozaj snažíme tú vedu robiť dobre a v prospech celej spoločnosti, aj keď to hneď nie je vidieť. Niekedy aj tá matematika vyzerá ako také pánske huncútstvo a dnes je naozaj všade. Bez nej by sme sa nepohli, ani v riadení vodárne,“ zhodnotil výsledky výskumu riaditeľ Matematického ústavu SAV Karol Nemoga.

výsledky dôveryhodnosti

Z výsledkov ďalej vyplynulo, že miestnej samospráve, v ktorej respondenti žijú, dôveruje 65,2 % opýtaných, Rozhlasu a televízií Slovenska dôveruje 63,7 % respondentov a Ozbrojeným silám SR 63,2 % respondentov. Reprezentatívny výskum realizovala agentúra Focus v dňoch 28. 6. – 5. 7. 2018 na vzorke 1 003 respondentov.

Informácie poskytla: Monika Hucáková za tlačový odbor SAV

Ilustračné foto: Pixabay.com /qimono/

Redigovala: ZVČ

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky