Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Prekladateľská súťaž Juvenes Translatores pozná víťazov 11. ročníka

VEDA NA DOSAH

Ilustračná infografika: Zdroj Facebook https://www.facebook.com/translatores/

Dňa 28. apríla si prevezme 28 talentovaných stredoškolákov ocenenia za víťazstvo v prekladateĺskej súťaži Juvenes Translatores 2017 – 2018. Víťazné miesto v rámci Slovenska obsadila Katarína Kráľová z Piaristickej spojenej školy F. Hanáka v Prievidzi, a to za preklady z anglického do slovenského jazyka.

Európska komisia vyhlásila 2. februára víťazov každoročnej prekladateľskej súťaže „Juvenes Translatores“. Celkovo 28 stredoškolákov – z každého členského štátu jeden – bude 10. apríla pozvaných do Bruselu, kde si prevezmú svoje ocenenia a diplomy od komisára Günthera H. Oettingera, zodpovedného za rozpočet a ľudské zdroje.

Súťaž sa naďalej teší veľkej podpore a početnej účasti. Tento rok sa do nej zapojilo vyše 3 300 študentov z celej Európskej únie, ktorí prekladali texty na tému 60. výročia zrodu Európskej únie. Študenti si mohli vybrať ktorékoľvek dva z 24 úradných jazykov EÚ a ich 552 možných kombinácií. Tento rok sa prekladalo v 144 jazykových kombináciách, medzi ktorými sa objavil aj preklad z poľštiny do fínčiny a z češtiny do gréčtiny. Všetci víťazi si vybrali preklad do svojho najsilnejšieho jazyka alebo do materinského jazyka tak, ako to robia aj prekladatelia v inštitúciách EÚ.

Juvenes Translatores

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad organizuje súťaž Juvenes Translatores (v latinčine „mladí prekladatelia“) každoročne už od roku 2007. Jej cieľom je podporovať jazykové vzdelávanie na školách a poskytnúť mladým ľuďom príležitosť vyskúšať si, aké je byť prekladateľom. Do súťaže sa môžu zapojiť sedemnásťroční študenti stredných škôl a súťaž sa koná v rovnakom čase na všetkých vybraných školách v celej EÚ. Súťaž bola pre niektorých účastníkov inšpiráciou a povzbudením k tomu, aby pokračovali v štúdiu jazykov na univerzite a aby sa z nich stali profesionálni prekladatelia.

Preklad je neoddeliteľnou súčasťou EÚ už od jej vzniku, dokonca bol predmetom jej úplne prvého nariadenia v roku 1958.

 

Spracovala: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

 

Zoznam víťazov súťaze

Zdroj: Juvenes Translatores

Tlačová správa EK

Katarína Kráľová: Piaristická spojená škola F. Hanáka – gymnázium, Prievidza: víťazný preklad

Zdroj obrázkov: https://ec.europa.eu/info/news/juvenes-translatores-winners-2018-feb-02_sk

Facebook: https://www.facebook.com/translatores/

 

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky