Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Súdna sieň Právnickej fakulty UK má za sebou prvý rok pôsobenia

VEDA NA DOSAH

Bratislava 2. marca 2015: Súdna sieň prof. Karola Planka Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (PraF UK), ktorá bola slávnostne otvorená dňa 20. februára 2014, slúži už rok na praktickú výučbu i špeciálne podujatia.

V Súdnej sieni prof. Karola Planka, v ktorej prebieha primárne výučba, sa od jej otvorenia uskutočnilo päť simulovaných súdnych sporov (Simulované rozhodcovské konanie, československé aj slovenské kolo Rímskeho simulovaného súdneho sporu, Správny simulovaný súdny spor, Európsky simulovaný súdny spor a International Law Moot Court Competition Jessup).

Európske združenie študentov práva ELSA Bratislava v sieni doteraz organizovalo viacero úspešných seminárov, ako napr. seminár Hľadané deti – v spolupráci s Odborom pátrania a kriminalisticko-expertíznych činností či so zástupkyňou Linky detskej istoty. Spolupráca s Právnickou fakultou UK priniesla konferenciu Právo a medicína, seminár s Dr. Gelijnom Molierom z Leidenskej univerzity a fakultné kolo International Law Moot Court Competition Jessup. Okrem toho sa v nej uskutočnilo finále Simulovaného správneho súdneho sporu a jeden blok regionálneho semifinále Európskeho simulovaného súdneho sporu. Pravidelne sa tu tiež stretávajú študenti, doktorandi a vyučujúci s cieľom prípravy prvého modelového zasadnutia OSN. V súdnej sieni prebiehajú aj prezentácie popredných advokátov pôsobiacich na Slovensku pri predstavovaní špecifík tohto povolania počas projektu Job Fair – Uplatnenie absolventov práva.

O plánoch združenia ELSA Bratislava hovorí prezidentka združenia Martina Valachyová: „V roku 2015 máme naplánovaných niekoľko simulovaných súdnych sporov – občianskoprávny, rímsky – ktorý prebieha ako súťaž a tiež ako divadelné predstavenie, a správny simulovaný súdny spor. Okrem nich tu plánujeme zorganizovať viacero zaujímavých prednášok a seminárov, napr. seminár o extrémizme, sériu prednášok z oblasti medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a veľvyslanectvami a pod.“

Súdna sieň PraF UK je pomenovaná po významnom slovenskom právnikovi, ktorý bol in memoriam ocenený Pribinovým krížom I. triedy za zásluhy o hospodársky a sociálny rozvoj Slovenska v oblasti tvorby a aplikácie nového právneho poriadku SR. „Profesor Plank sa výrazne pričinil o napredovanie a zveľaďovanie našej právnickej fakulty. Jeho vysoký morálny a intelektuálny kredit si zaslúži našu úctu a pozornosť i v dnešných časoch. Je to zároveň aj isté memento pre všetkých študentov, ktorí môžu v súdnej sieni rozvíjať svoje praktické zručnosti,“ uviedol rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Súdna sieň bola vybudovaná s podporou projektu „Cudzojazyčný magisterský študijný program Law of European Integration and Globalization“, ITMS kód projektu: 26140230010.

Bližšie informácie:

PhDr. Andrea Földváryová
vedúca
Oddelenie vzťahov s verejnosťou
Univerzita Komenského v Bratislave

www.uniba.sk

www.facebook.com/Comenius.University

Uverejnila: BK

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky