Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Sociálne médiá budú viac ochraňovať spotrebiteľov

VEDA NA DOSAH

social media (smart phone)

Sociálne médiá sa stali súčasťou nášho každodenného života a väčšina obyvateľov v Európe ich pravidelne využíva. Vzhľadom na rastúci význam sociálnych sietí na internete Európska komisia  chce zabezpečiť, aby tento sektor dodržiaval naše prísne pravidlá, ktoré majú chrániť spotrebiteľov pred nekalými praktikami.

Európske úrady a organizácie na ochranu spotrebiteľa dostávajú čoraz viac sťažností od spotrebiteľov, ktorí sú terčom podvodov prostredníctvom sociálnych médií. Sociálne médiá zároveň v niektorých svojich podmienkach o poskytovaní služieb nerešpektujú európske zákony na ochranu spotrebiteľa.

Pod vedením francúzskeho úradu zodpovedajúceho za ochranu spotrebiteľa a s podporou Európskej komisie, preto v novembri 2017 európske úrady poslali Facebooku, Twitteru a Google+ list, v ktorom ich žiadajú, aby spoločnosti prevádzkujúce sociálne médiá dosiahli súlad s pravidlami EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa.

Začiatkom februára 2018 boli zverejnené zmeny, ktoré Facebook, Twitter a Google+ vykonali v podmienkach poskytovania služieb na zosúladenie s pravidlami EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa.social media (Zdroj:https://giphy.com/gifs/transparent-season-3-amazon-video-original-l2SpRK14D6cvy6Uxi

Pre viac ako štvrť miliardy spotrebiteľov v EÚ, ktorí používajú sociálne médiá, sú tieto zmeny už v tejto podobe prínosom. Spotrebitelia v EÚ nebudú nútení vzdávať sa práv spotrebiteľa zaručených legislatívou EÚ, medzi ktoré patrí právo odstúpiť od nákupu uskutočneného v elektronickom obchode. Budú môcť podávať svoje sťažnosti priamo v Európe, a nie napríklad v Kalifornii. Platformy prevezmú podobne ako off-line poskytovatelia služieb svoj spravodlivý diel zodpovednosti voči spotrebiteľom v EÚ. Zmeny však len čiastočne spĺňajú požiadavky právnych predpisov EÚ o ochrane spotrebiteľa.

Aké nastali zmeny

Najnovšie návrhy Googlu sa zdajú byť v súlade s požiadavkami orgánov na ochranu spotrebiteľa, no Facebook a hlavne Twitter iba čiastočne vyriešili závažné problémy týkajúce sa ich zodpovednosti a toho, ako sú používatelia informovaní o možnom odstránení obsahu či ukončení zmluvy.

Pokiaľ ide o postup „oznamovania a prijímania opatrení“ používaný orgánmi na ochranu spotrebiteľa na účely oznámenia nezákonného obsahu a podania žiadosti o jeho odstránenie, zmeny vykonané niektorými spoločnosťami sú nedostatočné. Zatiaľ čo Google+ vytvoril protokol a stanovil lehoty na vybavovanie takýchto žiadostí, Facebook a Twitter súhlasili iba s poskytnutím osobitnej e-mailovej adresy, na ktorú môžu vnútroštátne orgány oznamovať porušenie práva. Nezaviazali sa však riešiť takéto žiadosti v určitých lehotách.

V novembri 2016 sa začali realizovať opatrenia v oblasti presadzovania práva v reakcii na viacero sťažností od spotrebiteľov, ktorí sa pri používaní týchto webových stránok stali obeťami podvodov a na ktorých sa uplatňovali podmienky o poskytovaní služieb nerešpektujúce právo EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa.

Prevádzkovatelia sociálnych médií odvtedy konkrétne súhlasili so zmenou:

  • podmienok poskytovania služieb obmedzujúcich alebo úplne vylučujúcich zodpovednosť sociálnych sietí v súvislosti slike (Zdroj: Pixabay.com) plnením danej služby,
  • podmienok, ktoré od spotrebiteľov vyžadujú, aby sa vzdali práv spotrebiteľa zaručených legislatívou EÚ, medzi ktoré patrí právo odstúpiť od nákupu uskutočneného v elektronickom obchode,
  • podmienok upierajúcich spotrebiteľom ich právo obrátiť sa na súd v členskom štáte, v ktorom majú bydlisko, a stanovujúcich uplatňovanie kalifornských právnych predpisov,
  • podmienok, ktoré oslobodzovali platformu od povinnosti označovať komerčné oznamy a sponzorovaný obsah.

Spoločnosti sa zaviazali vykonať tieto zmeny vo všetkých jazykových zneniach svojich podmienok v prvom štvrťroku 2018.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje:

Európska komisia

Factsheet – Better social media for European consumers: overview of changes 

European consumer authorities common position

Ilustračné obrázky: Pixabay.com

 

Vedecký kaleidoskop 3/2018

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky