Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Najnovšie vydanie publikácie: Výskum a inovácie

VEDA NA DOSAH

Obrázok: Časť obálky publikácie

Najnovšie vydanie publikácie: Výskum a inovácie – to je posúvanie hraníc a zlepšovanie kvality života. Tak znie aj podnázov najnovšieho vydania publikácie EÚ. Výskum a inovácie priamo prispievajú k prosperite v Európe a blahobytu jej občanov a spoločnosti.

Výskum a inovácie prispievajú aj k tomu, aby sa Európa stala lepším miestom na život a prácu. Sú jadrom politík Európskej komisie na zvýšenie zamestnanosti, rastu a investícií.

Prečo potrebujeme európsku politiku v oblasti výskumu a inováciíobálka publikácie

Výskum a inovácie nám poskytujú aj znalosti a riešenia na boj proti naliehavým problémom, ako je vypuknutie eboly alebo utečenecká kríza, a dlhodobých spoločenských výziev, ako je doprava, zmena klímy alebo energia. Výskum a inovácie zároveň pomáhajú zlepšovať životy ľudí skvalitňovaním zdravotnej starostlivosti, dopravy a bezpečnosti a sú odrazovým mostíkom mnohých nových produktov a služieb. EÚ je významným hráčom na poli medzinárodnej vedy a technológie a v mnohých oblastiach, ako je energia z obnoviteľných zdrojov a ochrana životného prostredia, jej neodškriepiteľne patrí prvé miesto.

EÚ je najvýznamnejšou továrňou na odborné poznatky vo svete. Predstavuje približne jednu tretinu svetovej vedeckej a technologickej produkcie. V Európe máme významné silné stránky. Sme otvorení, vyznačujeme sa veľkou rôznorodosťou a sídlia tu mnohé vynikajúce spoločnosti a výskumné inštitúcie.

Európa však čelí čoraz väčšej globálnej konkurencii v oblasti výskumu a technologickej výroby a EÚ musí zabezpečiť, aby sa inovatívne nápady premenili na úspešné nové produkty a technológie. Všetky členské štáty EÚ majú v oblasti výskumu vlastné politiky a schémy financovania, je však mnoho dôležitých otázok, ktoré možno najlepšie vyriešiť spoločne – preto sa výskum a inovácie financujú aj na úrovni EÚ.

Horizont 2020

 Rozpočet programu Horizont 2020

Horizont 2020, rámcový program EÚ pre výskum, posilní vedúcu pozíciu Európy v oblasti inovácií podporovaním excelentnosti vo výskume a vývoji inovatívnych technológií. V období rokov 2014 – 2020 sa investuje 77 miliárd eur do projektov v oblasti výskumu a inovácií. EÚ to pomôže vytvárať nové produkty a služby, ktoré budú konkurencieschopné na medzinárodnom trhu. V októbri 2015 boli v rámci programu Horizont 2020 predložené výzvy na predkladanie návrhov na financovanie vo výške 16 miliárd eur v období rokov 2016/2017 vrátane 2 miliárd eur pre malé a stredné podniky.

Horizont 2020 je tiež veľmi dôležitou časťou Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI), ktorý začal činnosť v roku 2015 a ktorý by mal podľa predpokladov mobilizovať investície vo výške viac ako 315 miliárd eur.

Prostredníctvom Európskeho fondu pre strategické investície sa začali realizovať nové projekty, v rámci ktorých sa hľadá liečba Alzheimerovej choroby, staré priemyselné areály sa pretvárajú na nové kancelárie, prostredníctvom nových veterných parkov sa vyrába energia z obnoviteľných zdrojov, do domovov sa prináša energetická efektívnosť, čo znižuje výdavky na energie, a investuje sa do mnohých ďalších strategických oblastí hospodárstva EÚ. Od začiatku fungovania fondu bolo do začiatku leta 2016 schválených 192 dohôd o financovaní. Komisia navrhla predĺžiť fungovanie Európskeho fondu pre strategické investície aj po roku 2018. Prvé výsledky programu Horizont 2020 ukazujú, že 44 % účastníkov tvorili nové subjekty, medzi ktorými bolo viacero podnikov.

Príklad úspechu: nanočastice na liečbu a diagnózu Alzheimerovej choroby

V rámci projektu NAD financovaného EÚ sa vyvíjajú inovatívne nanočasticové terapie na liečbu Alzheimerovej choroby. Tím navrhol nanočastice schopné prejsť hematoencefalickou bariérou, takže zobrazovacia magnetická rezonancia alebo pozitrónová emisná tomografia mozgu vie odhaliť chorobu. Projekt potvrdil aj liečebný potenciál „nosných nanočastíc“ vyvinutých na prenos liečivých látok do mozgovej bariéry, ako aj na prevenciu hromadenia beta-amyloidového peptidu, ktorý túto chorobu vyvoláva.

Viac takýchto príkladov a ďalších informácií nájdete v treťom vydaní publikácie na stránkach Publikácie EÚ.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: Publikácia – Výskum a inovácie

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky