Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Práca z domu v Európskej únii

VEDA NA DOSAH

Ilustračný obrázok na prácu z domu (Zdroj:  https://www.pexels.com)

Jedným z hlavných cieľov tvorcov politík je zlepšenie blahobytu celej spoločnosti a práca z domu môže byť ďalšou možnosťou, ktorá vedie k rovnováhe medzi pracovným a rodinným životom, a tým aj k vyššej úrovni šťastia a pocitu životnej spokojnosti. Práca z domu môže napríklad podporiť vyšší počet kvalifikovaných žien, ktoré majú záujem rozdeliť si čas rovnomernejšie medzi prácu a rodinu. Má priaznivý vplyv nielen na rodinu, ale aj na životné prostredie a verejné zdravie.

Eurostat prináša posledné štatistiky v tejto oblasti, ktoré vám predkladáme.

Percento zamestnaných osôb v Európskej únii (EÚ) vo veku 15 až 64 rokov, ktorí zvyčajne pracujú z domu, bolo v roku 2017 na úrovni 5,0 %. Toto číslo bolo najvyššie v Holandsku (13,7 %), nasledovalo Luxembursko (12,7 %) a Fínsko 12,3 %) a najnižšie bolo v Bulharsku (0,3 %) a Rumunsku (0,4 %). Práca z domu bola o niečo častejšia v eurozóne (5,7 % zamestnaných osôb) než v EÚ ako celku.

Percento zamestnaných osôb v EÚ, ktorí niekedy pracujú z domu, sa v priebehu rokov postupne zvyšovalo zo 7,7 % v roku 2008 na 9,6 % do roku 2017, hoci sa v roku 2017 mierne znížilo oproti 2016 (9,8 %). V EÚ zvyčajne pracovalo z domu (18,1 %) viac samostatne zárobkovo činných osôb ako zamestnancov (2,8 %). Platí to vo všetkých členských štátoch.

Viac žien ako mužov vo väčšine členských štátov pracuje z domu

V roku 2017 mierne vyšší podiel žien v EÚ zvyčajne pracovalo z domu (5,3 %) než mužov (4,7 %). Avšak v niekoľkých členských štátoch bola situácia opačná, pričom viac mužov než žien zvyčajne pracovalo z domova. To bolo zjavné v Holandsku (14,7 % mužov, v porovnaní s 12,6 % žien) a v Dánsku (9,5 % v porovnaní so 7,6 %). 

Práca z domu sa stáva bežnejšia s pribúdajúcim vekom

Frekvencia práce z domova sa zvyšuje s vekom. roku 2017. Iba 1,6 % ľudí v EÚ vo veku 15 až 24 rokov  obvykle pracovalo z domu, pričom počet sa zvýšil na 4,7 % v kategórii vo veku 25 až 49 rokov a 6,4 % vo veku 50 až 64 rokov. Najvyšší podiel ľudí vo veku 15 – 24 rokov, ktorí pravidelne pracovali doma, bol zaznamenaný v Luxembursku (10,4 %), čo je najbližšie k  susednému členskému štátu, Holandsku (4,2 %). V prípade ostatných vekových kategórií dosiahlo Holandsko najvyššiu úroveň (14,8 % u osôb vo veku 25 až 49 rokov a 16,6 % u osôb vo veku 50 až 64 rokov), za ním nasleduje Fínsko (13,1% v kategórii 25 – 49 rokov a 13,6 % u 50 – 64 ročných).

Zamestnanosť u osôb 15 až 64 ročných, pracujúcich z domu, rok 2017

Zdroj: Eurostat

 

Spracovala: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky