Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Národná konferencia EPALE 2018

VEDA NA DOSAH

Logo EPALE

V priestoroch CVTI SR sa 6. decembra konala Národná konferencia EPALE 2018 s medzinárodnou účasťou. Na konferencii predstavila národná podporná služba EPALE na Slovensku (ŠIOV) svoj plán aktivít týkajúci sa podpory vzdelávania dospelých na nasledujúce dva roky.

Zahraničné expertky národných podporných služieb EPALE v Poľsku a Írsku predstavili účastníkom konferencie  spôsoby využívania platformy a postupy, ako zahŕňajú čo najširšie spektrum verejnosti do procesu vzdelávania dospelých a akú úlohu v tom hrá EPALE v ich krajine. Poľská platforma má najlepšie výsledky v celej EÚ a na konferencii sa podelili s nami o svoje skúsenosti. Zdieľať českú skúsenosť prišiel na konferenciu aj kolega z ČR. Zaujímavé boli aj jeho vízie do budúcnosti, kde by českí kolegovia chceli vzdelávať aj migrantov, čo je ojedinelá aktivita v rámci EÚ. V budúcnosti pripravuje sa aj spolupráca ČR a SR na realizáciu spoločnej konferencie.

Národná konferencia EPALE 2018

Súčasťou programu konferencie boli aj informácie  o možnostiach realizácie projektov a finančnej podpory, ktorú v oblasti vzdelávania dospelých ponúka Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (Výzva Erasmus+ na rok 2019) a Výskumná agentúra (granty EHP a Nórska 2014 – 2021).

Konferencia bola ukončená vyhodnotením súťaže #ObjavSvojTalent, ktorej cieľom je podporovať odborné zručnosti a vzdelávanie na stredných školách. Online projekt #ObjavSvojTalent je určený študentom stredných odborných škôl na podporu kreativity a komunikácie. Ocenení študenti stredných odborných škôl získali vecné i zážitkové ceny v podobe dňa stráveného s jedným z ambasádorov projektu, medzi ktorých patria spevák Peter Bažík, futbalista Lukáš Gašparovič a mnoho ďalších osobností, ktoré podporujú rozvoj talentu mladých ľudí. Súčasťou projektu je stretnutie skupiny slovenských stredoškolákov so svojimi rovesníkmi z odbornej školy vo Viedni. Súťaž ako hlavný partner projektu podporil Štátny inštitút odborného vzdelávania  v rámci Európskeho týždňa odborných zručností 2018.

Súčasťou konferencie bol odborný seminár Nové marketingové nástroje vo vzdelávaní dospelých 7. 12. 2018.

Čo je EPALE

EPALE je Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe. EPALE je viacjazyčná otvorená platforma, ktorá spája komunitu učiteľov, školiteľov, výskumníkov, akademických pracovníkov, tvorcov politík a ostatných odborníkov, ktorí sa venujú vzdelávaniu dospelých v celej Európe. EPALE je iniciatívou Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru, ktorá bola spustená v roku 2015. V súčasnosti úlohu slovenskej podpornej služby pre EPALE vykonáva Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV).

Komunita zohráva na platforme EPALE ťažiskovú úlohu. Vďaka funkciám platformy, ako sú fóra, praktické komunity a sekcie s komentármi majú členovia komunity možnosť rozvíjať kontakty s kolegami z celej Európy, ktorí sa tiež venujú vzdelávaniu dospelých. Možno tu nájsť články a materiály o osobitných otázkach, ktoré sú zoradené do tematických oblastí.

Tím EPALE Slovensko 2018

Medzi podujatia, ktoré EPALE podporilo, patrí odovzdávanie Ceny MŠVVaŠ SR, Veľtrh cvičných firiem 2018, regionálne semináre v Banskej Bystrici a Prešove s názvom EPALE Regio a odborný seminár Nové marketingové nástroje vo vzdelávaní dospelých. Platforma EPALE je financovaná z programu Erasmus+ prostredníctvom Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru.

Vzdelávanie je potrebnou súčasťou našej spoločnosti a je v súčasnosti potrebné, aby bolo dostupné pre každého. Organizáciou aj týchto podujatí sa EPALE na Slovensku pripája k neformálnej sieti podobných aktivít, ktoré majú tradíciu v Európe, ale aj vo svete.

Chce pomôcť vytvoriť priestor, v ktorom by bolo možné otvorene diskutovať o stave a význame vzdelávania na Slovensku. Chce dať vzdelávacím spoločnostiam, neziskovým organizáciám a kultúrnym inštitúciám šancu prezentovať všetky aktivity, ktoré prispievajú k rozvoju osobnosti a celej spoločnosti.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: Ján Laštinec, NCP VaT pri CVTI SR

Viac informácií nájdete aj na stránke  EPALE Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe

 

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky