Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

V Univerzite Komenského vzniklo Centrum aktívneho starnutia

VEDA NA DOSAH

Centrum disponuje pohybovým štúdiom, špecializovanou posilňovňou a bazénom.

Na Univerzite Komenského vzniklo Centrum aktívneho starnutia. Zdroj: UK

V priestoroch Univerzity Komenského vzniklo Centrum aktívneho starnutia. Zdroj: UK

Lepšia fyzická zdatnosť seniorov a zdravý spôsob života sú zámerom nového Centra aktívneho starnutia v Univerzite Komenského v Bratislave. Centrum ponúka programy prevencie a podpory zdravia seniorov, profesionálny personál, ako aj vlastný výskum. Po pätnástich mesiacoch výstavby sa 19. októbra 2021 uskutoční jeho slávnostné otvorenie.

Centrum aktívneho starnutia je súčasťou Fakulty telesnej výchovy a športu UK. Pôsobia v ňom odborníci fakulty a ambulantný telovýchovný lekár. Na základe individuálneho prístupu sa starajú o zlepšenie fyzickej zdatnosti a zdravia seniorskej populácie. Centrum disponuje pohybovým štúdiom, špecializovanou posilňovňou a bazénom. Priestory sú prístupné aj ľuďom so zníženou mobilitou.

„Väčšina súčasných fitnescentier, ktoré sú plné mladých zdatných ľudí, seniorov veľmi neláka, skôr odrádza. Ambíciou nášho centra je vytvoriť prívetivé prostredie, ktoré bude pod vedením skúsených inštruktorov poskytovať vhodné pohybové programy pre vyššie vekové skupiny vrátane osôb so zdravotnými obmedzeniami,“ hovorí garant projektu profesor Dušan Hamar.

„V rámci centra máme ambície pôsobiť aj ako vzdelávacia inštitúcia, ktorá sa zameriava na zdravý spôsob života. V neposlednom rade chceme propagovať vhodné formy pohybovej aktivity na podporu zdravia a zlepšovanie kvality života seniorskej populácie,“ dodáva.

Odborníci centra upozorňujú na to, že primeraná pravidelná pohybová aktivita pôsobí preventívne. Vplýva pozitívne na zdravie, mobilitu a nezávislosť jedinca. Taktiež zvyšuje sebaúctu a zlepšuje kognitívne funkcie. Zároveň má pozitívny vplyv na chronické bolesti pohybového aparátu, minimalizuje riziko kardiovaskulárnych chorôb. V neposlednom rade znižuje priame i nepriame výdavky v oblasti zdravotnej starostlivosti.

Centrum aktívneho starnutia na UK. Zdroj: UK

Centrum aktívneho starnutia v Univerzite Komenského. Zdroj: UK

Okrem pohybových aktivít ponúka centrum aj vzdelávacie programy, ktoré sa zameriavajú na manažment pohybovej aktivity v domácom prostredí, výživu seniorov a programy pre špecialistov z oblasti sociálnych služieb či geriatrie.

„Nevyhnutnosť pohybových aktivít seniorov zdôrazňuje aj Svetová zdravotnícka organizácia a tiež Národný program podpory zdravia na Slovensku. Mám radosť, že práve v Univerzite Komenského vzniklo prvé centrum svojho druhu v regióne. Teší ma, že seniori majú teraz možnosť absolvovať koordinované programy pod dohľadom našich kvalifikovaných odborníkov,“ povedal rektor UK Marek Števček.

Zdroj: Tlačová správa UK

(MAT)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky