Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Na Slovensku Dušičky úzko súvisia so Sviatkom všetkých svätých

Marta Bartošovičová

Podľa kulturológa Lukáša Šutora z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa pamiatka zosnulých u predkresťanských Slovanov konala niekoľkokrát ročne.

Foto: Pixabay (21150)

Ilustračné foto: Pixabay (21150)

Halloween (31. 10.), Sviatok všetkých svätých (1. 11.), Pamiatka zosnulých –Dušičky“ (2. 11.) – takto za sebou nasledujú v kalendári sviatky, počas ktorých si pripomíname zosnulých. Ako to však u nás bolo pôvodne? Podľa kulturológa Lukáša Šutora presne naopak.

Pamiatka zosnulých sa u predkresťanských Slovanov konala niekoľkokrát ročne,“ uvádza kulturológ PhDr. Lukáš Šutor, PhD. a dodáva, že prvýkrát to bolo štyridsať dní po pohrebe, druhýkrát na výročie smrti. „Spoločne sa pripomínala pamiatka všetkých zosnulých ešte na jar a v zime,“ dopĺňa.

Podoby uctievania zosnulých by nás dnes možno prekvapili, hovorí odborník: „Podľa všetkého prebiehali podobne ako pohrebné rituály – na hroboch sa hodovalo, pilo a tancovalo s maskami, pričom sa inscenovala symbolická bitka so zlými duchmi.“

Ilustračné foto: Pixabay (summa)

Ilustračné foto: Pixabay (summa)

Dušičky slávime už stáročia

Ako ďalej zdôrazňuje Lukáš Šutor, starostlivosť o predkov bola v tradícii všetkých Indoeurópanov zakorenená tak hlboko, že sa s ňou muselo počítať aj v ďalších kultúrnych dejinných fázach.

„Z jej tradície vznikol pod vplyvom kresťanstva v 10. storočí jediný sviatok, dnes známy ako Dušičky, ktorý bol – už ako kresťanský – presunutý na jeseň (2. novembra). Z ľudovej kultúry sa z predkresťanského obdobia zachovala predstava, že sa v tento čas prekrýva svet živých a mŕtvych a zosnulí sú k nám bližšie.“

Úzke prepojenie so Sviatkom všetkých svätých

Sviatok všetkých svätých je u nás úzko zviazaný s Dušičkami a takisto má kresťanský základ: „Spája ich privátny priebeh rodinných obradov, historicky však už ide o kresťanský sviatok. Vznikol v 4. storočí vo východnej kresťanskej cirkvi, bol zasvätený svätcom bez vlastného miesta v cirkevnom kalendári. Na 1. november ho definitívne preložil pápež Gregor IV.“

Halloween priniesol kultúru Západu

Najmladším sviatkom v našich končinách je Halloween.„Aj keď sú jeho korene späté s keltským predkresťanským prostredím, kde si prešiel podobnou kultúrnou premenou ako mnohé iné pohanské zvyky, k nám sa už dostáva pomerne neskoro cez mediálne prostredie, predovšetkým ako súčasť populárnej americkej kultúry zbavenej týchto západoeurópskych duchovných koreňov,“ upozorňuje kulturológ s tým, že dnes tento sviatok vnímame najmä ako súčasť materiálno-karnevalovej kultúry Západu.

Ilustračné foto: Pixabay (tolyaasch)

Ilustračné foto: Pixabay (tolyaasch)

 

Redigovala a uverejnila: Zuzana Hrubá, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: Pixabay (21150, summa, tolyaasch)

Zdroj: Tlačová správa FF UPJŠ (Marián Gladiš)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky