Značka: Lukáš Šutor

Fašiangový smiech ruší starý poriadok

Dve fotky zľava zobrazujú masku Androgýna, tretia masku zvanú Chriapa. Zdroj: Martin Slivka: Ľudové masky; Bratislava: Tatran 1990 Fašiangové obdobie...

| Galina Lišháková

Na Slovensku Dušičky úzko súvisia so Sviatkom všetkých svätých

Podľa kulturológa Lukáša Šutora z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa pamiatka zosnulých...

| Marta Bartošovičová