Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Mladý talent Európy chce pozdvihnúť povedomie o urbánnych vedách

Monika Tináková

Oto Nováček

Oto Nováček je pôvodom z Ružomberka, avšak už piaty rok žije v Bratislave. Svoje bývanie na slovenské pomery hodnotí ako pomerne neštandardné, pretože je súčasťou projektu sociálneho (rozumej spoločenského) bývania. 

Oto je čerstvý absolvent Fakulty architektúry STU v Bratislave. Okrem Bratislavy žil v Nemeckom Hamburgu, kde aj študoval a v New Yorku, kde strávil niekoľko mesiacov v rámci stáže pre OSN. Okrem architektúry a urbanizmu sa venuje čiastočne aj výskumu a urbánnej fotografii, ktorú prezentuje aj na sociálnych sieťach. Miluje športy ako plávanie, beh, či lyžovanie. Je nadšený cyklista a propagátor ekologicky priateľského životného štýlu.

Oto Nováček sa stal Talentom Novej Európy a to nepochybne aj preto, že sa za posledné tri roky zúčastnil na niekoľkých národných i medzinárodných workshopoch a súťažiach.  Za svoje 3 najväčšie úspechy považuje: 1. miesto v medzinárodnej urbanistickej sútaži United Nations, Kenya, 1. miesto v architektonicko-urbanistickej súťaži na Luník IX (obrázky Luník) a 1. miesto v esejistickej súťaži Nadácie Pontis a následnú stáž v OSN v NYC.

M. HUCÁKOVÁ: Z týchto medzinárodných a domácich prvenstiev ma zaujala súťaž Luník IX. Čomu ste sa venovali v tomto projekte, zmení sa tvár tohto miesta aj vďaka Vám?

O. NOVÁČEK: Všetky tieto projekty, ktorým sa venujem, navzájom súvisia. Avšak asi najvýznamnejší z pohľadu realizovateľnosti a ďalšieho vývoja sa javí víťazstvo v architektonicko-urbanistickej súťaži na Luník IX. Tento projekt sa spolu s ostatnými členmi tímu snažíme posunúť na ďalšiu úroveň. Momentálne snaha spočíva v otvorení dialógu s ďalšími zainteresovanými stranami a jednotlivcami o možnostiach spolupráce a realizovateľnosti.

Luník IX/schéma perspektíva

M. H.: Aká je budúcnosť Vášho projektu? Kam až by ste toto celé chceli posunúť, pretože určite je mnoho, čo by sa dalo na tomto mieste zmeniť.

O. NOVÁČEK: Mojim cieľom pri všetkých dlhodobých projektoch je snaha o presah medzi teoretickou rovinou urbanizmu a jej praktickou aplikáciou, ako aj snaha o hľadanie inovatívnych postupov a tvorby prostredia. Úlohou projektov je tak nielen adresovať otázku hmotného prostredia, ale najmä širšieho spektra spoločenským problémov. Mojím zámerom je okrem priameho vplyvu na riešenie problematických otázok, taktiež snaha o pozdvihnutie povedomia o urbánnych vedách. 

M. H.: Čomu sa v živote ešte venujete, pokiaľ možno v oblasti vedy a výskumu, robí Vám to radosť a máte v tejto oblasti plány a vízie?

O. NOVÁČEK: V mojich projektoch sa snažím adresovať súčasné spoločenské otázky rasového, sociálneho a ekonomického vylúčenia obyvateľov na lokálnej, ale aj globálnej úrovni. Mojim cieľom je hľadať riešenia spojené s tvorbou hmotného prostredia. Pri hľadaní riešení sa často dostávam do kontaktu s témami ako udržateľný rozvoj, doprava, či poľnohospodárstvo.

Keňa

M. H.: Považujete Vy seba za človeka, ktorý raz bude vedcom, ktorý prináša ostatným riešenia uľahčujúce život?

O. NOVÁČEK: Záleží, ako definujete slovo vedec. Bohužiaľ na Slovensku je architektonický a urbanistický výskum považovaný za nie veľmi relevantný, nakoľko sa často jedná o výstupy, ktoré nie sú exaktne merateľné, teda aspoň nie okamžite. Toto najmä platí o urbánnych vedách. Avšak dúfam, že aj v budúcnosti budem schopný prispieť k transformácii pohľadu na tento odbor, ako jeden z kľúčových pre tvorbu inkluzívnej spoločnosti a koniec koncom krajších miest.

M. H.: Čím sa v živote riadite a prenáša sa to potom do všetkých oblastí života? Nielen možno do tej „pracovnej, vzdelávacej“, ale aj osobnej?

O. NOVÁČEK: Mojím mottom sa v poslednej dobe stal výrok nemeckého spisovateľa J. W. Goetheho „Vedomosť nestačí; musíme aplikovať. Ochota nestačí; musíme to urobiť.“ Snažím sa teda nájsť rovnováhu medzi vedomosťou a praxou. Môj pohľad na svet je taktiež formovaný sociálnym a demokratickým pohľadom na svet. Vždy sa snažím udržať si od vecí odstup a triezvy pohľad, aj keď občas je to náročné.

M. H.: Ďakujem za rozhovor a želám veľa úspechov.

 

Zhovárala sa: Monika Hucáková pre portál Veda na dosah

Foto: z archívu Oto Nováček

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky