Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Mladí prekladatelia preveria svoje schopnosti v súťaži Európskej komisie

VEDA NA DOSAH

logo Translation

Témou aktuálneho ročníka pre mladých prekladateľov, organizovanou Európskou komisiou, je 60. výročie podpísania zmluvy, vďaka ktorej vzniklo Európske spoločenstvo.

Do aktuálneho 11. ročníka súťaže pre mladých prekladateľov, ktorú organizuje riaditeľstvo pre preklad Európskej komisie, sa možno prihlasovať do poludnia 20. októbra.

Školy sa môžu prihlásiť na stránke http://ec.europa.eu/translatores. Registrácia trvá do 20. októbra do poludnia a prihlášky sú k dispozícii online vo všetkých úradných jazykoch EÚ, vrátane slovenčiny.

V druhej fáze spolu 751 škôl môže poskytnúť mená žiakov, ktorí sa súťaže zúčastnia. Mladí prekladatelia (dvaja až piati za školu) musia byť narodení v roku 2000, ich národnosť nehrá žiadnu úlohu.

Vyvrcholením súťaže, keď budú mať príležitosť preukázať svoje schopnosti vybraní žiaci, je 23. november 2017. Súťaž sa koná v rovnakom čase na všetkých vybraných školách.

Európsky komisár Günther H. Oettinger zodpovedný za rozpočet, ľudské zdroje a preklad vyhlásil: „Ide o vynikajúcu iniciatívu, ktorá spája dve z najcennejších hodnôt Európy – jazykovú rozmanitosť a mladé talenty. Pozvánka na účasť na tejto súťaži platí pre všetky školy na celom území Európy.“

Súťažnou úlohou bude preložiť jednostranový text z jedného úradného jazyka EÚ do iného úradného jazyka EÚ. Pri 24 úradných jazykoch EÚ teda ide o celkovo 552 možných jazykových kombinácií. Minulý rok žiaci využili 152 jazykových kombinácií, medzi ktorými sa objavil aj preklad z gréčtiny do lotyštiny a z bulharčiny do portugalčiny.  Za Slovensko súťažila Agáta Brozová z gymnázia v Tvrdošíne. Celkovo za Slovensko bojovalo 57 žiakov z 13 škôl. Prekladatelia Európskej komisie dostanú všetky preklady, ohodnotia ich a vyberú jedného víťaza z každej krajiny.

Tohtoroční víťazi budú pozvaní do Bruselu v apríli 2018 na slávnostné odovzdanie cien.

slávnostné odovzdanie cien za minulý rok (odovzdané ceny apríl v r. 2017)
 Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad organizuje súťaž Juvenes Translatores (v latinčine „mladí prekladatelia“) každoročne od roku 2007. Jej cieľom je podporovať jazykové vzdelávanie na školách a poskytnúť mladým ľuďom príležitosť vyskúšať si, aké je byť prekladateľom. Do súťaže sa môžu zapojiť sedemnásťroční žiaci stredných škôl a súťaž sa koná v rovnakom čase na všetkých vybraných školách v celej EÚ. Súťaž bola pre niektorých účastníkov inšpiráciou a povzbudením k tomu, aby pokračovali v štúdiu jazykov na univerzite a aby sa z nich stali profesionálni prekladatelia. Súťaž zároveň vyzdvihuje bohatú jazykovú rozmanitosť Európy.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Ďalšie informácie:
Internetová stránka Juvenes Translatores
Fotografie zo slávnostného odovzdania cien v roku 2017

Zdroj: Európska komisia
Slovensko: víťazný preklad Agáta Brozová (práca za minulý rok)
Foto: https://twitter.com/translatores

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky