Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ministerstvo školstva rozdelí pol milióna eur na letné školy

VEDA NA DOSAH

Letné školy budú dobrovoľné.

Ilustračné foto, Zdroj: iStockphoto.com

Ich hlavnou úlohou je pomôcť žiakom dobehnúť rozdiely vo vedomostiach a zručnostiach, ktoré vznikli alebo sa prehĺbili počas pandémie spôsobenej vírusom SARS-CoV-2.

Školy, ktoré počas leta ponúknu deťom zmysluplné využitie času s výchovno-vzdelávacou náplňou, po prvýkrát finančne podporí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Na tento účel vyčlenilo pol milióna eur.

„Veľa škôl robilo rôzne letné aktivity pre žiakov aj v minulosti. Po prvýkrát tieto školy finančne podporíme, a to sumou pol milióna eur. Vieme, že tieto aktivity budú pre mnohých žiakov veľmi prínosné, nielen pre zavretie škôl v posledných mesiacoch, ale aj ako príprava na september a na návrat do tried,“ uviedol minister školstva Branislav Gröhling.

Aktivity vyberá škola

Letná škola má trvať od pondelka do piatka. Každý žiadateľ môže požiadať o peniaze na jeden až tri týždňové termíny – letné školy bude možné otvoriť v období posledných troch augustových týždňov (10. až 28. augusta 2020).

Zloženie tried alebo skupín žiakov je na organizátoroch, rovnako ako voľba priestorov, kde budú aktivity prebiehať. Výučbu môžu zabezpečiť pedagogickí a odborní zamestnanci škôl, ale aj tímy rozšírené o študentov pedagogiky, sociálnych pracovníkov či dobrovoľníkov. Školy môžu pripraviť aktivity v spolupráci s centrami voľného času, komunitnými centrami, univerzitami či mimovládnymi organizáciami.

„Takáto spolupráca bude pozitívne hodnotená pri celkovom vyhodnocovaní rozvojových projektov letných škôl,“ dodal Branislav Gröhling.

Žiadateľ môže získať až 2600 eur

Žiadatelia môžu získať 500 eur na letnú školu v trvaní štyri až šesť hodín denne a 800 eur v prípade, že deti budú v škole sedem až desať hodín za deň. Školy môžu realizovať aktivity aj súbežne vo viacerých skupinách. Každý žiadateľ môže získať na letnú školu najviac 2600 eur.

Projekt musí žiadateľ vypracovať a zaslať ministerstvu najneskôr do 26. júna. Ministerstvo tieto projekty následne vyhodnotí do 10. júla 2020.

Letné školy sú dobrovoľné pre školy, žiakov aj učiteľov. Plnenie aktivít by malo byť naviazané len na čas strávený v letnej škole. Vzdelávanie by malo mať zážitkový, hravý a tvorivý charakter.

Podrobné údaje o letných školách sú zverejnené na webstránkach ministerstva školstva.

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Ilustračné foto: iStockophoto.com

(DK)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky