Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Medzinárodne ocenený vzdelávaci program MyMachine prichádza na Slovensko

VEDA NA DOSAH

Spolupráca žiakov (Zdroj: Karpatská nadácia)

Schopnosť žiakov a študentov pracovať v tíme a hľadať vlastné riešenia upadá. Medzinárodné štúdie dlhodobo poukazujú, že žiaci na Slovensku nedosahujú potrebnú úroveň vedomostí v prírodovedných disciplínach. Ich schopnosť riešenia problému v tíme je taktiež výrazne nižšia ako u žiakov vo väčšine krajín OECD. Vieme, že mladí ľudia na Slovensku často nie sú dostatočne pripravení pre trh práce a mnohí nemajú schopnosti, ktoré sú potrebné pre život v 21. storočí.

Karpatská nadácia priniesla v roku 2016 na východ Slovenska franšízu medzinárodne oceneného vzdelávacieho programu, MyMachine, ktorého cieľom je prispieť k lepšiemu vzdelávaniu detí a mladých ľudí. Program je inšpirovaný Sirom Kenom Robinsonom, ktorý reformoval britské školstvo a tvrdil, že školské vzdelávanie odoberá deťom kreativitu. MyMachine program bol prevzatý z Belgicka, a okrem Slovenska je realizovaný v ďalších siedmich krajinách, najmä v Európe, ale aj v Spojených štátoch a Južnej Afrike.

Kto je Sir Ken Robinson pozrite si na videu: ZMĚNA VZDĚLÁVACÍCH PARADIGMAT – prednáška Sira Kena Robinsona

Čo je MyMachine ?

MyMachine je vzdelávací program podpory tvorivého myslenia detí a mládeže podporovaný medzinárodne uznávaným expertom na rozvoj kreativity, inovácie a ľudské zdroje, spomínaným Sirom Kenom Robinsonom. Inšpiráciou pre tento projekt sa stala jedna z jeho najznámejších TED prednášok a dnes je MyMachine jedinečným príkladom rozvíjania a podpory kreativity vo vzdelávaní.  Cieľom MyMachine Slovakia je podporovať spoluprácu na všetkých troch úrovniach vzdelávacieho systému a budovať kľúčové kompetencie akými sú práca v tíme, komunikácia, kritické myslenie, tvorivosť.

logo programuProgram okrem tvorivé myslenia podporuje aj medzigeneračnú spoluprácu. Umožňuje deťom naučiť sa pracovať v tíme, efektívne komunikovať, kriticky myslieť a využívať svoju fantáziu. Jeho zámerom je tiež popularizovať technické smery vzdelávania. „Na školách často chýba podpora tvorivosti a deti nie sú vedené k práci v tíme, čo ich v neskoršom živote limituje v mnohých smeroch. Preto sme sa rozhodli priniesť na Slovensko projekt MyMachine.“vysvetľuje Laura Dittel, riaditeľka Karpatskej nadácie.

Do MyMachine sa od roku 2016 zapojilo už 14 základných, stredných a vysokých škôl a viac ako 390 žiakov v Košickom a Prešovskom kraji.

Vynález Špión myška

Žiaci základných škôl cez tvorivé dielne vymýšľajú vynálezy ako špión myšku, lietajúcu posteľ, bludisko MyMaze či jedinečnú kolobežku. „Bola to zábava, ale aj sme rozmýšľali. Lepšie ako škola,“ povedala námžiačka ZŠ Kapušany.

Vysokoškolskí študenti majú za úlohu vypracovať plány pre realizáciu vynálezov a konkrétne modely. Študenti stredných odborných škôl ich potom premieňajú na skutočné prototypy.

Prehliadka prototypov

„Vzdelávaním zabúdame využívať našu tvorivosť pre hľadanie riešení. MyMachine nám umožnil otvoriť našu kreativitu, a spolupracovať s ľuďmi, ktorých by nikdy nenapadlo spojiť sa,“ vraví Viktor, študent Katedry dizajnu, Technická Univerzita Košice.

Profesori vysokých škôl taktiež vidia pozitívny prínos programu pre ich študentov. Profesor Uhrín z Katedry Dizajnu, Technickej Univerzity v Košiciach, ktorá sa do programu tiež zapojila, nám povedal:

V programme MyMachine dochádza ku komunikácii sveta ´malých´ a ´veľkých´, pričom obidva svety sa môžu obohatiť. Ide o snahu využiť detské fantazírovanie na vytvorenie dizajnu, na objekty s úžitkovou hodnotou.” 

Doc. Stejskal, zo zapojenej Katedry výrobnej techniky Technickej Univerzity v Košiciach, hovorí o tom, ako dôležité je poskytovať študentom možnosti používať kreatívne techniky: „Študenti sa môžu trénovať v rôznych kreatívnych technikách a rozvíjať tak najdôležitejšiu schopnosť, ktorá sa požaduje od budúcich konštruktérov.”
V budúcom roku Karpatská nadácia plánuje zapojiť do programu MyMachine ďalších 450 detí na východnom Slovensku a spolu s nimi vytvoriť 6 úžasných vynálezov.

 

Informácie poskytla: Veronika Miškech Fričová z Karpatskej nadácie

————————————————

O Karpatskej nadácii Karpatská nadácia
Karpatská nadácia podporuje východné Slovensko od roku 1994 a počas svojej existencie podporila stovky projektov sumou viac ako 2,1 milióna EUR.
Poslaním Karpatskej nadácie je viesť ľudí a organizácie k zodpovednosti za seba, komunitu, región a budúcnosť. Od svojho založenia poskytuje finančnú podporu, vzdelávanie a poradenstvo pre aktívnych ľudí a neziskové organizácie v záujme zlepšovania života na východnom Slovensku. Taktiež prináša na východné Slovensko programy neformálneho vzdelávania, aby umožnila ľudom v regióne viesť úspešný a plnohodnotný život.
Karpatská nadácia sa aktívne venuje aj téme spoločenskej zodpovednosti firiem a firemnej filantropii. Viac informácii na www.karpatskanadacia.sk

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky