Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Medzi študentov ocenených rektorom UK patrí aj Bc. Roman Švantner

VEDA NA DOSAH

Bc. Roman Švantner

Vo svojej bakalárskej práci prezentoval početné prínosné zistenia a závery uplatniteľné v praxi. Venuje sa aj vlastnej hudobnej a textárskej tvorbe. Texty svojich piesní skladá v slovenčine aj angličtine. Prezentoval sa na množstve podujatí so známymi slovenskými a zahraničnými umelcami. Je výhercom speváckej súťaže Muzikálová hviezda 2015. Ako bloger motivuje mladých ľudí, aby študovali cudzie jazyky a cestovaním spoznávali svet.

Reč je o Bc. Romanovi Švantnerovi, študentovi 2. roka magisterského štúdia v ŠP učiteľstvo anglického jazyka a literatúry, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského (UK) v Bratislave. Patrí medzi 30 študentov ocenených za vynikajúce študijné výsledky a výnimočné schopnosti či talent rektorom UK prof. RNDr. Karolom Mičietom, PhD. Slávnosť prebehla 19. novembra 2018 v aule univerzity pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva.

S. CIGÁŇOVÁ: Aká je vaša bezprostredná reakcia na zisk tohto ocenenia?

R. ŠVANTNER: Získanie ocenenia od rektora UK vyvolalo vo mne viacero pozitívnych reakcií a najviac úprimnú radosť. Som nesmierne šťastný a hrdý, že za moje štúdium, úspechy a aktivity mimo školy som bol v druhom ročníku magisterského štúdia na Pedagogickej fakulte takto ocenený. Každý takýto úspech je pre mňa inšpiráciou, posúva ma vpred, zvyšuje moje limity a robí ma lepším človekom. Preto sa chcem poďakovať mojej Katedre anglického jazyka a literatúry za navrhnutie na ocenenie. Veľa to pre mňa znamená!

S. C.: Čím konkrétne sa zaoberáte?

R. ŠVANTNER: Musím povedať, že výber študovať na Pedagogickej fakulte anglický jazyk a literatúru bol určite správny. Všetci dobre vieme, že práca učiteľa nie je jednoduchá. Deti sú naša budúcnosť a preto, ak by som mohol v budúcnosti prispieť k ich formovaniu, bol by som so sebou spokojný. Angličtina je súčasťou každého môjho dňa aj voľného času. Neviem si predstaviť študovať niečo iné. Okrem anglického jazyka zbožňujem cestovanie. Mal som tú možnosť navštíviť niekoľko krajín ako USA, Cyprus, Malta, Malorka. V blogoch, ktoré píšem, sa snažím motivovať mladých ľudí, aby cestovanie určite zahrnuli do svojich životov. Z vlastnej skúsenosti, po každom návrate na Slovensko, sa môj pohľad na svet a život kompletne mení. Začal som inak myslieť, vnímať ľudí a okolie.

Mojou ďalšou srdcovkou je hudba. Venujem sa tvorbe textov, skladám pop, pop rokové skladby v slovenskom, ale aj v anglickom jazyku, spievam a hrám na keyboard. Nesmierne ma to baví a napĺňa. Len pred pár mesiacmi som sa vrátil zo zahraničia, a to konkrétne z nahrávacieho štúdia Palma Music Studios, ktoré vlastní známy švédsky producent a skladateľ Fredrik Thomander. Tento človek spolupracoval s menami, ako sú ’N Sync, Arashi, Scorpions, Girls’ Generation, Agnetha Fältskog (ABBA) či Kim Wilde. Na túto spoluprácu  nikdy nezabudnem. Naučil som sa veľa nového z oblasti produkcie hudby.

S. C.: Popíšte svoju bakalársku prácu.

R. ŠVANTNER: Moja bakalárska práca je orientovaná na uplatnenie metódy CLIL (Content and Language Integrated Learning) na hodinách hudobnej výchovy na druhom stupni základných škôl ako jednej z najpopulárnejších vzdelávacích prístupov. Ide o prepojenie vyučovacieho predmetu a cudzieho jazyka, kde cudzí jazyk sa používa ako prostriedok pre výučbu daného predmetu a naopak daný predmet sa stáva zdrojom pre výučbu jazyka a budovanie slovnej zásoby v danej oblasti.

Cieľom bakalárskej práce bolo zoznámiť sa s jednou z najprogresívnejších metód vyučovania cudzieho jazyka, ktorá dnes nachádza uplatnenie v čoraz väčšom počte krajín a škôl v Európe a nájsť možnosť jej uplatnenia vo vyučovaní hudobnej výchovy. Jedinečnosť metódy vidíme v tom, že v podmienkach školského vyučovania, s minimálnymi zásahmi, umožňuje rozšírené vzdelávanie cudzieho jazyka prostredníctvom iných predmetov ako napríklad fyzika, matematika, biológia, zemepis, hudobná výchova, čím zároveň otvára žiakom možnosti pre výber ďalšieho štúdiá a budúci profesionálny rozvoj. Cieľom práce bolo overiť či CLIL je aplikovateľná na hodinách hudobnej výchovy a či použitie CLIL metódy prispeje k rozvoju jazyka žiakov v hudobnej výchove na druhom stupni ZŠ.

S. C.: Sú v nej vraj početné prínosné zistenia a závery uplatniteľné v praxi, konkretizujte aké.

R. ŠVANTNER: Na základe výskumu môžem jednoznačne dedukovať, že vo vyučovacom procese pri aplikovaní metódy CLIL sa potenciál žiakov prejaví v náraste slovnej zásoby a zvýšení jazykových zručností. Spojenie cudzieho jazyka, hudobného obsahu a netradičnej situácie prispeje k vytváraniu stimulujúcej atmosféry na hodinách a tiež k zmene postoja žiakov k hudobnej výchove. V prílohách bakalárskej práce prikladám zaujímavé cvičenia, ktoré sú osvedčené pri vyučovaní hudobnej výchovy cez CLIL. Zadanie takýchto úloh poskytuje žiakovi väčší priestor pre rozvoj a uplatnenie jeho jazykových zručností.

Bc. Roman Švantner

*********************************************

Rektor UK počas slávnostného aktu udeľovania ocenenia študentom a pedagógom v kontexte boja za slobodu a demokraciu pripomenul, že študenti sa aj po dvadsiatich deviatich rokoch zúčastňujú na protestných pochodoch a verejných zhromaždeniach v zápase o slušné Slovensko. „Preto je dnešný deň aj slávnosťou tých, ktorých neodradili prekážky na ceste poznania a dosahujú aj v našich podmienkach pozoruhodné výsledky. Práve vy – mladí ľudia a študenti – ste dynamickou, hybnou a mobilizujúcou silou prebúdzajúcou svedomie národa. Som presvedčený, že ani vo vašej generácii sa nevytratí odkaz, volanie a túžba vašich predchodcov po lepšej spoločnosti a lepšom živote,“ vyjadril sa rektor UK.

Súčasťou slávnostného podujatia bolo aj odovzdanie 30 ďakovných listov pedagógom UK, ktorí sa zaslúžili o vedecké, umelecké i odborné úspechy študentov.

 

Rozhovor a foto poskytol: Roman Švantner

Zhovárala sa: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Autor foto: Stanislav Spáč

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky