Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ľudia v EÚ: kto sme a ako máme žiť?

VEDA NA DOSAH

Autor: Melodi2, Zdroj: www.morguefile.com

Podľa prieskumu Európskej komisie – People in the EU: who are we and how do we live? – pôrodnosť má v súčasnosti klesajúcu tendenciu a starších ľudí neustále pribúda. Európska komisia tieto prieskumy vykonáva pravidelne už od roku 1973. Tento prieskum zachytáva obyvateľov Európskej únie (EÚ), vychádza z údajov sčítania ľudu z roku 2011 a iných dátových zdrojov.

Výsledky prieskumu nám pomáhajú lepšie pochopiť ako žijú ľudia v dnešnej Európe. Ako sa učia, pracujú, aké sú najčastejšie rodinné a domáce štruktúry, a ako sa menia. Zvyšovanie dĺžky života, upadajúca fertilita a sťahovanie budú zohrávať stále väčšiu úlohu v politickom, ekonomickom a v spoločenskom živote. Európania žijú zdravšie a dlhšie, zvyšujúca sa priemerná dĺžka života môže byť spojená s pokrokom v medicíne a väčším povedomím ľudí o zdraví. Tento vývoj sa prejavuje v rastúcom podiele starších osôb v populácií EÚ. Európa taktiež zažíva nízku mieru pôrodnosti. V rozvinutých svetových ekonomikách je to v priemere 2,1 dieťaťa na jednu ženu. A tak sa relatívny podiel mladých ľudí v EÚ znižuje.

Starnutie populácie je jedným z najväčších sociálnych a hospodárskych výziev, pred ktorými EÚ stojí. Európa v roku 2014 mala vyše 500 miliónov obyvateľov, z ktorých takmer 94 miliónov bolo vo veku 65 rokov a viac. Zaujímavosťou je, že ženy tvoria z počtu obyvateľov EÚ nad 65 rokov 57,5 %. Rodová prevaha žien sa teda znížila. Najvyšší počet starších ľudí žijúcich v EÚ bol zaznamenaný v španielskom hlavnom meste Madrid – 989 tisíc osôb vo veku 65 a viac. Druhý najvyšší počet – 949 tisíc – bol v Barcelone. No, a napokon, tretiu najvyššiu hodnotu – 809 tisíc – malo hlavné mesto Talianska, Rím. V priemere je v EÚ 13,4 % domácností tvorených jednou osobou vo veku 65 rokov a viac. Najvyšší počet seniorov nad 65 rokov žijúcich osamote mal v roku 2011 dánsky región Hovedstaden – 42,4 %. V roku 2011 žila takmer polovica žien nad 85 rokov osamote. V Luxembursku je najviac seniorov nad 85 rokov žijúcich v sociálnych zariadeniach – 32,9 %.

Podiel starších osôb, ktoré pracujú je vyšší. Najvyššia miera aktivity bola zaznamená v Rumunsku, vyše 20 % Rumunov vo veku od 65 do 84 rokov je stále ekonomicky aktívnych. Najviac ekonomicky aktívnych seniorov nad 85 rokov žije práve v tejto krajine – 9,6 %. Dôvodom môže byť, že značná časť obyvateľstva – seniorov pokračuje v práci v rodinných poľnohospodárskych podnikoch (farmy, hospodárstva).

Cestovanie po celom svete je niečo, čo zväčša baví všetky generácie. No to, či sa z cestovného ruchu budete tešiť aj v neskoršom veku, je spojené mnohokrát s dostupnosťou príjmov. V Dánsku v roku 2013 viac ako 4 z 5 Dánov – seniorov boli na dovolenke.

Niektorí seniori zostávajú opatrní čo sa týka používania technológií, počítačov a internetu. V roku 2014 viac ako jedna tretina starších ľudí – 38 % vo veku od 65 do 74 rokov používala internet pravidelne, raz do týždňa.

Ak sa chcete dozvedieť viac o tomto prieskume, informácie nájdete na www.ec.europa.eu/eurostat/

Zdroj: People in the EU: who are we and how do we live?

Foto: www.morguefile.com

Spracovala a preložila: Bibiana Kubašková

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky