Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Konšpiračné teórie ako nástroj k získaniu moci

Monika Tináková

Ilustračné foto: informácie; Pixabay.com /ribkhan/

Aktuálna relácia Rádia Slovensko Veda SK patrila tentokrát konšpiráciám. Výrazným spôsobom ovplyvňujú verejnú mienku a množstvo subjektov ich zneužíva. Stali sa predmetom výskumu mnohých vedcov a podrobne sa nimi zaoberá aj Mgr. Zuzana Panczová, PhD., vedecká tajomníčka Ústavu etnológie SAV a okrem iného aj autorka knihy – Konšpiračné teórie: témy, historické kontexty a argumentačné stratégie.

Rádio Slovensko vysiela reláciu každú tretiu sobotu večer od 22.20 hodiny. Počas vysielania sa telefonicky do debaty zapojila aj Mgr. Agáta Šústová Drelová z Historického ústavu SAV.

„Konšpiračné teórie sú neoverené informácie, fámy, ktoré sa šíria na témy, ktoré vyvolávajú záujem verejnosti. Hlavnou témou je sprisahanie. Udalosť, ktorá má veľký dosah na spoločnosť, je vykreslená ako niečo, za čím je pôsobenie tajných skupín,“ takto definovala v úvode relácie konšpiračné teórie Zuzana Panczová.

„Konšpiračné teórie často navodzujú potrebu boja proti nejakému nepriateľovi. Z toho vyplýva, že veľmi často sú vďačným nástrojom politickej propagandy, populistických rétorík, alebo je to častokrát aj len zaujímavejší pohľad na svet,“ povedala Zuzana Panczová.

Konšpirácie a fámy sú staré ako ľudstvo samo a už od obdobia antického Ríma je možné nájsť o nich priame dôkazy, pretože sa zachovali písomné záznamy.

„Prvé známky obvinení minorít zo sprisahaní voči majorite môžeme nájsť už v antickom Ríme. Aj vtedy už boli obviňovaní zo sprisahania voči štátu rôzne buď etnické, alebo náboženské skupiny – môžeme spomenúť prvých kresťanov, ktorí boli vnímaní ako potenciálna hrozba, boli absurdne obviňovaní z rôznych vecí. Najznámejšie prípady sú obvinenia Židov z páchaní rôznych sprisahaní. Najmä v období stredoveku, kedy boli obviňovaní z rituálnych vrážd, otrávenia studní a potom nastávali židovské pogromy.“

Historička rozprávala o povojnovom Československu, kedy k moci nastúpili komunisti a práve konšpiračné teórie začali presadzovať ako nástroj svojej moci.

„Komunisti aktívne využívali konšpiračné teórie ako prostriedok na udržanie mocenského monopolu v povojnovom Československu. Komunistické využívanie konšpiračných teórií je zaujímavé tým, že tieto teórie sú v ich rukách nástrojom moci. Konšpiračné teórie sú ich šíriteľmi často prezentované ako skryté poznanie, ktoré je neakceptovateľné mainstreamom a zámerne zatajované pred bežnými ľuďmi,“ povedala Agáta Šústová Drelová z Historického ústavu SAV.

Terčom ich útokov boli aj cirkevní predstavitelia, veriaci a cirkev ako celok.

„Napríklad v prípade katolíckej cirkvi, komunisti na ňu útočili, aby legitimizovali likvidáciu širokospektrálneho náboženského života katolíkov a tiež na vytvorenie nového katolicizmu, ktorý by bol opäť inštitucionálne a ideologicky podriadený komunistickej strane. Najzávažnejšie využívanie konšpiračných teórií bolo v monsterprocesoch v 50. rokoch a v tomto období boli konšpiračné teórie využívané nielen proti katolíkom, ale aj proti iným náboženským skupinám ako evanjelici či Židia,“ povedala historička.

Zuzana Panczová sa vo svojich výskumoch zamerala aj na porovnanie rôznych typov správ a rýchlosti ich šírenia. Zo zistení vyplýva, že zlé správy sa šíria rýchlejšie, ako tie dobré. Pre ľudí bolo zrejme vždy najdôležitejšie dozvedieť sa, z ktorej strany im hrozí nebezpečenstvo. Preto je prirodzené, že fámy sa šíria veľmi rýchlo.

Odborníčka hodnotila aj konšpirácie, ktoré sa viažu s našou krajinou a tragickými udalosťami, ktoré sa odohrali. Ako príklad uviedla zostrelenie Milana Rastislava Štefánika či úmrtie Alexandra Dubčeka.

„Alexander Dubček je ďalšou z postáv slovenského panteónu, ktorí sa stali obeťou nášho nepriateľa, vonkajšieho nepriateľa. Hovorilo sa, že ho odstránili Česi, alebo niekto iný. Podobne ako sa heroizuje smrť alebo poprava Jozefa Tisu. V tomto panteóne radikálnych nacionalistov bol Štefánik, Tiso, aj Dubček a vystupujú ako martýri, ktorí boli zlikvidovaní nepriateľmi národa,“ povedala Zuzana Panczová.

V závere relácie zdôrazňovala, že informácie, ktoré sa dozvedáme, by sme si mali viac overovať a ich selekcia by mala silne podliehať kritickému mysleniu. Internet síce priniesol nárast šírenia konšpiračných teórií, poskytuje však aj veľa možností, ako informácie overovať.

 

Celú reláciu na tému si môžete vypočuť z archívu Rádia RTVS

 

Spracovala: Monika Hucáková pre portál Veda na dosah

Ilustračné foto: Pixabay.com /ribkhan/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky