Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Prečo je dobré kopať v Egypte?

VEDA NA DOSAH

Mgr. et Mgr. Martin Odler vyštudoval egyptológiu, pravekú a klasickú archeológiu na FF UK v Prahe. V súčasnosti je doktorandom a vedeckým pracovníkom Českého egyptologického ústavu a pracovníkom Ústavu orientalistiky SAV. Od roku 2009 sa pravidelne zúčastňuje expedícií do Egypta. Zaoberá sa staroegyptskými artefaktmi, predovšetkým kovovými a tematikou Egypta v slovenskej kultúre a literatúre.

Archeológia patrí k najzvláštnejším a najdobrodružnejším ľudským činnostiam. Prečo sa ju oplatí robiť v zahraničí a nielen doma za pecou alebo ohniskom, vám priblíži táto prednáška. Pozrieme sa na to, prečo učebnice nie vždy majú pravdu, ako súčasný archeologický výskum vytvára priestor prírodným vedám a kvôli čomu má zmysel skúmať minulosť ľudstva.

Vedecká cukráreň je pravidelná séria stretnutí žiakov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky. Študenti môžu osobne v neformálnej a priateľskej atmosfére stretnúť odborníkov, ktorí vedia hovoriť populárnou formou a jednoduchým spôsobom o vede a výskume. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu sa momentálne prednášky vedcov konajú bez publika.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky