Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Študentom informatiky sa podarilo odkryť 2 000 slov na zuhoľnatenom zvitku z Herculanea

VEDA NA DOSAH

Podľa papyrológov text 2 000-ročného zvitku rozoberá hudbu, jedlo a to, ako si užívať radosti života.

Zvitky z Herculanea. Zdroj: Vesuvius Challenge

Zuhoľnatený zvitok z Herculanea a ukážka časti textu, ktorý sa podarilo zviditeľniť. Zdroj: Vesuvius Challenge

Súťaž Vesuvius Challenge bola vyhlásená v marci 2023 s cieľom rozlúštiť text na dvoch zuhoľnatených zvitkoch z Herculanea, antického mesta, ktoré rovnako ako Pompeje zasiahol výbuch Vezuvu v roku 79.

Objavenie zuhoľnatených zvitkov sa datuje do roku 1750. Zvitky pripomínajú dva kusy uhlíka a sú krehké, preto nie je možné ich rozvinúť. Odborníci sa preto snažia zviditeľniť text na zvitkoch použitím pokročilých technológií a umelej inteligencie. Počítačový expert Brent Seales si dal za cieľ prečítať text na zvitkoch, a tak uviedol do života súťaž Vesuvius Challenge.

Hlavnú cenu 700 000 dolárov mal získať ten, komu sa do konca roka 2023 podarilo odkryť štyri pasáže po 140 písmenách čitateľných na zvitkoch.

Do súťaže, ktorá mala odkryť tajomstvo rukopisov staré 2 000 rokov, sa zapojilo okolo sto tímov. Svetová komunita počítačových špecialistov horúčkovito pracovala na rozlúštení zvitkov. Trom účastníkom sa pomocou umelej inteligencie podarilo dosiahnuť mimoriadny výsledok.

Ako funguje odkrývanie textu?

Stručne sa dá povedať, že odkrývanie textu prebieha v troch krokoch:

  • Skenovanie: vytvorenie 3D skenu zvitku alebo fragmentu pomocou röntgenovej tomografie.
  • Segmentácia: sledovanie pokrčených vrstiev zrolovaného papyrusu na 3D skene a ich následné rozbalenie alebo sploštenie.
  • Detekcia atramentu: identifikácia stôp atramentu v sploštených segmentoch pomocou modelu strojového učenia.

Na identifikáciu jednotlivých listov papyrusu v 3D priestore používajú odborníci špeciálny nástroj Volume Cartographer (objemový kartograf), ktorý vyvinulo laboratórium Brenta Sealesa. Slúži na lokalizáciu a mapovanie 2D povrchov v rámci 3D objektu. Na mapovanie veľkých oblastí papyrusu používajú špecialisti kombináciu automatických algoritmov a manuálnych úprav. Ide o náročný proces, ktorí stále zlepšujú, aby mohli segmentovať všetky zvitky.

Odkryli 2 000 slov prvého zvitku

Ako informuje na svojej stránke Vesuvius Challenge v správe z 5. februára 2024, vďaka úsiliu svetovej komunity sa podarilo rozlúštiť 2 000 slov z prvého zvitku, čo predstavuje asi päť percent z textu jedného zvitku.

Najväčšiu zásluhu na rozlúštení má 21-ročný študent informatiky a stážista v SpaceX Luke Farritor, študent biorobotiky Youssef Nader z Egypta študujúci v Berlíne a Julian Schillenger, študent robotiky na ETH v Zürichu. Študenti si tak rozdelia výhru 700 000 dolárov. Ocenené boli aj ďalšie tímy, ktoré prispeli k odkrytiu častí textov prvého zvitku.

Všetci traja boli silnými článkami komunity od začiatku súťaže. Za rozlúštenie prvého slova πορφύ̣ρ̣ας̣ alebo πορφυ̣ρ̣ᾶς̣ (porfyras), ktoré by mohlo znamenať purpurový, purpurové oblečenie alebo purpurové farbivo, si minulý rok odniesli First Letter Prize.

Originálny staroveký rukopis

Tím špičkových papyrológov teraz pracuje na tom, aby vytvoril predbežný prepis všetkých stĺpcov, ktoré sa podarilo odkryť pomocou strojového učenia. K dnešnému dňu je potvrdené, že zvitok nie je duplikátom existujúceho starovekého diela, ale originálom. Ide teda o doteraz neobjavený text zo staroveku. Papyrológovia svoje zistenia plánujú uverejniť v pripravovanej komplexnej štúdii.

Autorstvo pripisujú Filodémovi

Podľa odborníkov ide o epikurejský text, ktorý rozoberá pôžitok. Predpokladajú, že autorom textu je Filodémos, predstaviteľ epikurejskej školy. Podľa historikov bol hlavným filozofom vily a pracoval vraj v malej knižnici, v ktorej boli nájdené zvitky.

To, čo papyrológovia k dnešnému dňu prepísali, poskytuje prvý náhľad na text. Podľa Federicy Nicolardiovej, papyrologičky z Neapolskej univerzity Federica II., ide o „text plný hudby, jedla, zmyslov a radosti!“

Text o pôžitkoch

Dva útržky z dvoch po sebe idúcich stĺpcov zvitku obsahujú úvahy autora o tom, či má dostupnosť tovarov, napríklad jedla, vplyv na pôžitok, ktorý nám poskytujú.

Máme väčšie potešenie z vecí, ktorých je menej, než z tých, ktorých máme dostatok? Podľa autora zvitku to tak nie je: „… ako je to aj v prípade jedla, neveríme hneď, že veci, ktorých je málo, nám poskytujú viac pôžitku ako tie, ktorých máme dostatok.“ Je prirodzené, že sa jednoduchšie zaobídeme bez vecí, ktorých je dostatok? „O takýchto otázkach budeme často uvažovať.“

Keďže ide o koniec zvitku, odborníci sa nazdávajú, že táto formulácia môže odkazovať na nasledujúce knihy toho istého diela, obsahujúce ďalšie úvahy na túto tému. Na začiatku prvého textu sa spomína istý Xenofantos, možno ten istý muž (pravdepodobne hudobník), ktorého spomína aj Filodémos vo svojom spise O hudbe.

V prípade textu ide o úvahu nad otázkami života, ako sú bežné zemské radosti, kvôli ktorým sa oplatí žiť. Sú to témy, ktoré sú aktuálne aj teraz, o 2 000 rokov neskôr.

Plány na rok 2024

V roku 2023 sa špecialistom podarilo dosiahnuť mimoriadny úspech, keď vizualizovali prvé slovo a vďaka úsiliu svetovej komunity odkryli päť percent textu na jednom z herculanejských zvitkov.

To, aké ďalšie texty ukrývajú zvitky, sa hádam ešte dozvieme. Možno archeológovia nájdu ďalšie poklady, keďže dve poschodia vily zostávajú stále neodkryté. V roku 2024 by chcel Brent Seales a jeho tím spolu so svetovou komunitou odkryť 90 percent textu všetkých štyroch zvitkov a položiť základ na prečítanie všetkých 800 zvitkov. Prvý tím, ktorému sa to podarí, získa Veľkú cenu za rok 2024.

Zdroj: Vesuvius Challenge

(zh)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky