Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Prvé zmienky o sviatku zamilovaných k nám prišli s prekladmi Hamleta

VEDA NA DOSAH

Vznikol koncom 14. storočia na anglickom kráľovskom dvore, na komerčný sviatok sa premenil v priebehu 19. storočia v USA.

Obálka pripravovanej publikácie Valentín na Slovensku Zdroj J. Zajonc.jpg

Výsledky výskumu o sviatku Valentín v slovenskom prostredí spracoval J. Zajonc v pripravovanej publikácii Valentín na Slovensku Zdroj: J. Zajonc

Svetský sviatok Valentín spájaný so svätcom je dnes známy najmä ako oslava lásky. Vznikol koncom 14. storočia na anglickom kráľovskom dvore a rozšíril sa do ďalších západoeurópskych krajín. Na moderný komerčný sviatok sa premenil v priebehu 19. storočia v USA. V Európe, predovšetkým v jej západnej časti, sa najviac šíril po druhej svetovej vojne. Obyvatelia na území Slovenska ho spoznali vďaka prekladom Shakespeara a jeho postupnému šíreniu pomohla aj výučba angličtiny.

Prvé ojedinelé údaje o existencii Valentína ako západoeurópskeho sviatku sa na území Slovenska objavili v sedemdesiatych rokoch 18. storočia. Spočiatku ich prinášali preklady diel Williama Shakespeara (napríklad tragédie Hamlet) obsahujúce zmienky o valentínskych zvykoch. Od polovice 19. storočia o ňom informovali aj články v novinách.

Malé percento ľudí ho oslavovalo už pred Nežnou revolúciou

„V 20. storočí bola na Slovensku zdrojom informácií o sviatku Valentín aj výučba angličtiny, ktorej súčasťou boli reálie o spôsobe života a kultúre obyvateľov Veľkej Británie a USA,“ doplnil Juraj Zajonc z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i, ktorý sa výskumu tohto sviatku v Európe a na Slovensku venuje od roku 2011. „Podľa reprezentatívneho prieskumu z roku 2019 takmer 3,5 percenta opýtaných nad 40 rokov oslavovalo sviatok svätého Valentína už aj pred rokom 1989,“ spresnil.

Masívny prienik valentínskeho sviatku do štátov bývalého socialistického bloku sa začal v poslednej dekáde 20. storočia po páde komunistických režimov. Do sviatkového kalendára obyvateľov Slovenska začal Valentín intenzívne vstupovať začiatkom deväťdesiatych rokov.

Zahŕňa mnohé formy lásky

„Na Slovensku sa šíril predovšetkým ako sviatok romantickej lásky zaľúbencov, partnerskej lásky milencov, snúbencov a manželov. Už vtedy bol aj oslavou lásky rodičovskej a rodinnej a tiež sviatkom pripomínania, upevňovania pozitívnych medziľudských vzťahov medzi priateľmi či kolegami v práci,“ vysvetlil etnológ.

Posilnila ho aj pandémia covidu

Postupne sa do obsahu sviatku svätého Valentína dostala aj charitatívna láska, láska k Bohu vyjadrená rešpektovaním kresťanských zásad života v partnerskom vzťahu, láska človeka k zvieratám, mestu i prírode. Obyvatelia Slovenska prijali Valentín medzi svoje sviatky aj preto, lebo im umožňuje vyjadrovať názory na spoločnosť, presadzovať svoje záujmy a štýl života, ktorý im vyhovuje. Istú mieru dôležitosti tomuto sviatku priznala aj pandémia ochorenia COVID-19.

„Toto neľahké obdobie potvrdilo, že sviatok svätého Valentína je dôležitou príležitosťou, ktorá v ľuďoch vytvára pocit spolupatričnosti a ponúka im širokú škálu spôsobov, ako si pripomenúť a uvedomiť významnú a špecifickú hodnotu medziľudských vzťahov,“ uzatvoril Zajonc.

Zdroj: TS SAV
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky